Internationaal klachtenbeleid

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Bij The Myers-Briggs Company staan onze klanten en partners centraal bij alles wat we doen. Dit betekent dat we succesvolle resultaten moeten bereiken bij het werk dat we doen.  Als we iets niet goed doen, willen we dit graag horen, zodat we van de ervaring kunnen leren en het recht kunnen zetten.

Contacteer ons

In eerste instantie raden wij u aan om contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon om een snel onderzoek en een snelle oplossing mogelijk te maken.

Als het niet lukt om het probleem op te lossen met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met uw lokale klachtenfunctionaris.  

Als u de klacht niet bij uw gebruikelijke contactpersoon wilt indienen, kunt u ook direct contact opnemen met ons Head of Global Customer Experience (hoofd internationale klantenervaring) of uw lokale Complaints Officer (klachtenfunctionaris).

Proces

Om er zeker van te zijn dat we eerlijk en consistent zijn en tijdig reageren, volgen we een procedure:

  • Erkenning van de klacht binnen twee werkdagen.  Dit wordt gewoonlijk per e-mail gedaan.  Voorafgaand aan het onderzoek kan er contact met u worden opgenomen om er zeker van te zijn dat wij uw klacht volledig hebben begrepen
  • Onderzoek naar de klacht.  Hierbij wordt gewoonlijk ons Head of Global Customer Experience (hoofd internationale klantenervaring) betrokken, die de klacht bekijkt en vervolgens contact opneemt met uw accountmanager.  Er kan ook overleg nodig zijn met andere afdelingen van het bedrijf
  • Binnen vijf werkdagen krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht.  Dit wordt gewoonlijk per e-mail gedaan. Afhankelijk van de inhoud van de klacht, kan deze reactie bestaan uit een update in plaats van een oplossing, omdat dit meer tijd vereist.  Als dit het geval is, zullen we u hier binnen de termijn van vijf werkdagen van op de hoogte stellen en proberen een schatting te geven van de tijd die het zal kosten om de klacht op te lossen.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212