Conflict: je hebt een keuze

Help mensen om proactief te handelen bij conflicten

Hoe pakken mensen conflicten op het werk aan?

Het is makkelijk om te denken dat er niet veel keus is, vooral als je conflicten negatief ziet.

Maar de kern van elk conflict wordt gevormd door mensen. En of het nu twee mensen in conflict zijn of een heel team, mensen hebben verschillende benaderingen - omdat ze verschillende persoonlijkheden, behoeften en perspectieven hebben.

Inzicht in deze benaderingen (inclusief individuele voorkeursstijlen) maakt het mogelijk conflictsituaties constructief te beoordelen. Vervolgens kies je de beste manier om het conflict op te lossen. Het TKI® -model beschrijft bijvoorbeeld vijf verschillende wijzen van conflicthantering op basis van assertiviteit en samenwerking.

In een conflict zijn er keuzes beschikbaar. De eerste stap is om deze te ontdekken.

36%

zegt vaak, zeer vaak of altijd met conflicten te maken te hebben

4

4,34 uur is de gemiddelde tijd die wekelijks aan conflicten wordt besteed

22%

zegt dat hun managers slecht of zeer slecht met conflicten omgaat


Bron: Conflict at Work survey, The Myers-Briggs Company, 2022

 

Conflictmanagement met het TKI® instrument

Het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI®) is een tool voor het managen en oplossen van conflicten. 

Het is een model gebaseerd op vijf verschillende manieren van conflicthantering die mensen gebruiken in conflictsituaties. Door te onderzoeken hoe die manieren de relaties tussen mensen beïnvloeden, vind je oplossingen om constructief met conflicten om te gaan.


Ontdek meer over het TKI® model – Bekijk videos, lees case studies en meer.

Onderzoek toont aan dat mensen veel sneller van team verwisselen dan vroeger. Dus...conflictbeheersingsvaardigheden worden steeds belangrijker, of je nu teamlid of leider van een team bent.

Dr Gail Fann Thomasconflictmanagement expert en co-auteur van het TKI®Team Report.