Leiderschapsontwikkeling consultancy

Leiderschapsontwikkeling

Authentieke leiders inspireren

Leiders zijn - net als iedereen - individuen. 

Veel mensen worden een leider, omdat ze expert zijn in hun vakgebied. Dit wil echter niet zeggen dat ze ook vanzelfsprekend expert zijn op het gebied van mensen. Maar, vaardigheden in het omgaan met mensen zijn wel essentieel om een goede leider te zijn. 

Hoe kun je de leiders in je organisatie helpen om echt te inspireren? Hoe zorg je ervoor dat ze effectieve leiderschapsvaardigheden ontwikkelen? 

Om een goede leider te zijn is trouw zijn aan jezelf - authenticiteit - van cruciaal belang. Om leiders te helpen hun eigen leiderschapsstijl te vinden, is het verkrijgen van diepgaande psychologische inzichten een bewezen aanpak. 

Maak kennis met onze drie stappen voor leiderschapsontwikkeling. En laten we verder praten over leiderschapsontwikkeling binnen jouw organisatie.  

Onze drie stappen voor leiderschapsontwikkeling

The Myers-Briggs Company and leadership

Succes bepalen  

Hoe ziet succesvol leiderschap er in jouw bedrijf uit? Nu en in de toekomst? Wij helpen je dit te definiëren. Vervolgens ontwikkelen we op maat gemaakte ontwikkelprogramma’s om de leiderschapsdoelen van jouw organisatie te bereiken.    

Mensen evalueren

We werpen een eerlijke blik op de leiders in jouw organisatie. Om een duidelijk beeld te schetsen van het huidige leiderschapspotentieel, maken we gebruik van persoonlijkheids-, vaardigheden-, en gedragstesten. Dit zetten we af tegen de definitie van leiderschap binnen jouw bedrijf. Zo kunnen we de hiaten vaststellen en dichten.  

Groei stimuleren 

We helpen de leiders in je organisatie zich te ontwikkelen en zelfbewust te worden. Via psychologische inzichten en expertise motiveren we leiders om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen en hun belangrijkste ontwikkelgebieden aan te pakken. Hiermee brengen we een langdurige, positieve persoonlijke verandering teweeg.     
  • het zelf
  • kwaliteiten
  • groeipotentieel
  • langetermijnontwikkeling
  • alignment in de organisatie
  • leiderschapstraining 
  • coaching