De geschiedenis van de MBTI®-vragenlijst

De MBTI-vragenlijst is het meest gebruikte en meest erkende persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Ongeveer twee miljoen mensen vullen de vragenlijst elk jaar in. Maar hoe is het allemaal begonnen?

Wie heeft de MBTI-vragenlijst ontwikkeld?

Het begon met Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers, in de Verenigde Staten in in het midden van de 20e eeuw. 

Briggs werd geïnspireerd om de theorie van persoonlijkheidstypes te onderzoeken nadat ze Isabel’s toekomstige echtgenoot, Clarence Myers had ontmoet. Ze merkte op dat hij op een andere manier naar de wereld keek. Dit intrigeerde haar zo dat ze een literatuuronderzoek startte om de verschillende temperamenten te begrijpen. 

Wat is Jung’s invloed op de MBTI-theorie?

Carl G. Jung publiceerde Psychological Types in 1921. Briggs las de Engelse vertaling (1923) en zag overeenkomsten met haar ideeën. De theorieën van Jung over persoonlijkheidsverschillen waren echter al veel meer ontwikkeld. 

Briggs en Myers vonden het werk van Jung zo nuttig dat ze zijn ideeën toegankelijk wilden maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Wanneer is de MBTI-vragenlijst voor het eerst gepubliceerd?

De Tweede Wereldoorlog had een enorme invloed op de ontwikkeling van de MBTI. Myers geloofde dat als mensen elkaar beter begrepen, ze beter zouden samenwerken en er minder conflicten zouden zijn. De naoorlogse wereld kon zoveel mooier zijn. 

Ze was vastbesloten om een manier te vinden om mensen toegang te geven tot hun persoonlijkheidstype. Dit leidde tot het idee van een type-indicator en Myers wijdde de rest van haar leven aan de ontwikkeling ervan. 

Ze besteedde de volgende 20 jaar aan het ontwikkelen van vragen en het valideren van het instrument en de theorie. Het MBTI-instrument werd voor het eerst gepubliceerd in 1962.

Wie geeft de MBTI-vragenlijst nu uit?

The Myers-Briggs Company (voorheen CPP, Inc.) publiceert, onderzoekt en actualiseert het MBTI-instrument sinds 1975. Vanaf 1989 worden mensen opgeleid tot gekwalificeerde MBTI-practitioners.

Vandaag volgt The Myers-Briggs Company de visie van Myers nog steeds: een beter begrip van persoonlijkheidsverschillen kan de wereld ten goede veranderen.

 

Sleutelmomenten in MBTI-geschiedenis

1919 Isabel Briggs Myers studeert af aan het Swarthmore College.
Isabel’s moeder, Katharine Briggs, begint de theorie over persoonlijkheidstypen te onderzoeken
1921 Carl Jung publiceert Psychological Types: The Psychology of Individuation
1943 Form A van het instrument wordt auteursrechtelijk beschermd
1962 Isabel geeft zelf Inleiding tot Type uit. Educational Testing Services (ETS) publiceert de onderzoeksversie van het MBTI-instrument en de MBTI Manual
1968

Katharine Cook Briggs overlijdt.
De MBTI-vragenlijst wordt uitgebracht in Japan door industrieel psycholoog Takeshi Ohsawa. Het is de eerste vertaling van de MBTI

1969 Isabel Briggs Myers en klinisch psycholoog Mary McCaulley starten Typology Lab
1975

CPP, Inc. (voorheen Consulting Psychologists Press) publiceert de MBTI-vragenlijst.
Typology Lab wordt het Center for Applications of Psychological Type (CAPT). Het is het centrum voor onderzoek, datacollectie, informatie, training en publicaties

1977 CAPT publiceert het eerste nummer van The Journal of Psychological Type
1980 Isabel Briggs Myers overlijdt. Peter en Katharine Myers worden mede-eigenaar van de MBTI-auteursrechten
1985 MBTI Manual tweede editie gepubliceerd
1990 Form K gepubliceerd. Het is de voorloper van de Stap II vragenlijst (Form Q)
1998 Update van Stap I™ (Form M). MBTI Manual derde editie uitgebracht
2001 Verschijning Stap II™ (Form Q) en MBTI Step II Manual
2007 Lancering MBTI Complete
2009 Step III™ uitgebracht
2017 CPP, Inc. neemt OPP Ltd over
2018 CPP, Inc. wordt The Myers-Briggs Company
2019

Nieuwe wereldwijde versies van de MBTI Stap I en Stap II vragenlijsten.
Nieuwe versie van MBTIonline

Lees ook: Het verhaal achter de MBTI