MBTI® persoon­lijkheidstypen

De 16 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes

De MBTI®-vragenlijst onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. Lees hier meer over uw MBTI-persoonlijkheidstype.

De 16 MBTI-persoonlijkheidstypes

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

  • Waar richt u uw aandacht op - Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
  • Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe gaat u om met de wereld om u heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die uw persoonlijkheidstype weergeven, helpen u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat uw MBTI-type is, dient u de MBTI-vragenlijst in te vullen en een feedbacksessie te ondergaan met een gekwalificeerde MBTI-professional. Jaarlijks leidt The Myers-Briggs Company ongeveer 2.000 mensen op tot gekwalificeerd MBTI professional, waaronder HR-adviseur, coaches en lijnmanagers.

Als u al bekend bent met uw MBTI-type, klik dan op uw type om meer te weten te komen over uw persoonlijkheidskenmerken.

 

ISFJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Word een MBTI-professional

Bekijk de MBTI-materialen in de The Myers-Briggs Company shop