Strong Interest Inventory

Mensen helpen hun ideale loopbaan te ontdekken

De Strong Interest Inventory® levert inzichten in iemands loopbaaninteresses en helpt mensen een mogelijke carrière te ontdekken. Het instrument levert uitgebreide informatie over hoe iemand werk benadert. De Strong-rapporten zijn momenteel beschikbaar in het Engels en het Frans.

STRONGDe Strong assessment is een waardevol instrument voor professionals die zich bezig houden met loopbaanontwikkeling. Het instrument helpt bij het kiezen van de juiste carriere. Het kan ook gebruikt worden om professionals te helpen zich aan te passen aan loopbaanveranderingen. De verscheidenheid aan algemene en specifieke informatie over iemands professionele interesses kan diegene helpen de juiste loopbaan te kiezen. Het instrument wordt zowel veel gebruikt aan het begin van de loopbaan, om studenten te helpen een richting of eerste baan te kiezen, als tijdens verschillende keuzemomenten gedurende iemands werkzame leven. 
  • Ondersteund door meer dan 80 jaar onderzoek naar welk werk mensen met vergelijkbare interesses kiezen en wat hen in hun werk motiveert
  • Belicht zes brede interessegebieden, waarbij gekeken wordt naar de mate waarin iemand realistisch, artistiek, sociaal, ondernemend, conventioneel of realistisch is
  • Bekijkt de voorkeuren op 30 professionele gebieden, van kunst tot rechten
  • Geeft de tien bestpassende beroepen weer uit een lijst van 260 mogelijke banen
  • Beschrijft iemands stijl op het gebied van vijf werkthema’s, zoals samenwerken, leiderschap en het nemen van risico’s
  • Gebaseerd op grote, representatieve normgroepen 

De Strong Interest Inventory is ontwikkeld door psycholoog E.K. Strong en wordt voortdurend verfijnd en onderzocht. Er wordt door verschillende brillen naar loopbaaninteresses en -voorkeuren gekeken. Het start met een brede benadering met algemene interessegebieden en zoomt vervolgens in op specifieke loopbaanmogelijkheden voor het individu inclusief inzichten in de professionele werkstijl van de ondervraagde.

Om de hoge kwaliteitsstandaarden te waarborgen op het gebied van persoonlijkheidsvragenlijsten, zijn de Strong-vragenlijst en aanverwante producten alleen beschikbaar voor mensen met een Strong kwalificatie. Als je deze kwalificatie nog niet hebt, kun je via The Myers-Briggs Company je Strong-kwalificatie behalen door een online training (in het Engels) of een face-to-face workshop in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact met ons op.