Nieuwsbrief

Ontvang elke maand tips en inspiratie

Onze nieuwsbrief Personality Matters, bevat psychologische inzichten, inspiratie, tips en onze laatste training- en productaanbiedingen. Meld je aan.

 

 

Privacyverklaring

Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verwerkt door de The Myers-Briggs Company in overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele van toepassing zijnde wetgevingen, opvolgers of wijzigingen).

Raadpleeg ons Privacybeleid (in het Engels) en onze Verklaring gegevensbescherming (in het Engels) voor informatie over de manier waarop we gegevens verwerken, inclusief hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, onze juridische grondslagen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, informatie over de overdracht buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uw rechten als gegevensonderwerp en de contactgegevens van onze DPO.