Tilgængelige sprog

Spørgeskemaer og rapporter fås online på mange forskellige sprog

The Myers-Briggs Company tilbyder en lang række spørgeskemaer og rapporter, der fås på flere forskellige sprog.

Spørgeskema til MBTI trin I (på OPPassessment)
dansk  engelsk  finsk  fransk  græsk  hollandsk  italiensk  norsk  polsk  portugisisk (europæisk)  russisk  spansk (europæisk)  svensk  tyrkisk  tysk  
Fortolkningsrapport for virksomheder til MBTI trin I
Teamrapport for vejledere til MBTI trin I
Teamrapport for enkeltpersoner til MBTI trin I
Karriererapport til MBTI trin I
Kommunikationsstilsrapport til MBTI trin I
Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI trin I
Konfliktstilsrapport til MBTI trin I
Stresshåndteringsrapport til MBTI trin I
Rapport om personlig indvirkning til MBTI trin I
Rapport for sundhedspersonale til MBTI trin I
Spørgeskema til MBTI trin II (på  OPPassessment)
dansk  engelsk  fransk  hollandsk  italiensk  norsk  polsk  russisk  spansk (europæisk)  svensk  tysk 
Lederskabsrapport til MBTI og FIRO-B
FIRO-spørgeskema (på OPPassessment)
dansk  engelsk  fransk  hollandsk  spansk (europæisk)  svensk  tysk  
Profilrapport til FIRO-B
Fortolkningsrapport til FIRO-B
Profilrapport til  FIRO Business
Ledelsesrapport til FIRO Business
Ledelses- og profilrapport til FIRO Business
Spørgeskema til CPI (på OPPassessment)
dansk engelsk fransk  hollandsk  italiensk  norwegian  polsk  portugisisk (europæisk)  rumænsk  russisk spansk (europæisk) svensk tysl
Kundefeedbackrapport CPI
Coachingrapport for ledere til CPI
Spørgeskema til Strong (på OPPassessment)
engelsk  fransk
Profilrapport til Strong
Profil- og fortolkningsrapport til Strong
Karriererapport til Strong og MBTI
Spørgeskema til TKI (på OPPassessment)
engelsk  svensk
Profil- og fortolkningsrapport til TKI