FIRO® arbejdspladsrelationer

Grundlaget for opbygning af effektive og succesrige relationer på jobbet

FIRO-værktøjet (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) kan bruges til at reparere ødelagte relationer og bringe gode, funktionelle relationer op på et højere niveau. Det er nøglen, som frigør potentialet i interaktioner på arbejdspladsen.

FIROFIRO's lettilgængelige og universalt anvendelige struktur viser, hvordan enkeltpersoner kan forme og tilpasse deres adfærd, påvirke andre effektivt og opbygge tillid blandt kollegaerne. Det er en fremragende ressource til coaching af enkeltpersoner og teams i de underliggende drivkræfter bag deres interaktioner med andre.

Relationer er vigtige. De er en uundgåelig del af livet og kan alligevel være en potentiel kilde til spændinger på jobbet. Det er et krav på arbejdspladsen, at man kan præstere, levere og være effektiv – ofte stillet af et team af mennesker, der blot er bekendtskaber. For at kunne præstere godt skal et team kunne virke på baggrund af tillid og et solidt fundament af gode arbejdsrelationer. FIRO-værktøjet rammer dette behov og identificerer de drivkræfter, der ligger under den adfærd, som former relationer for enkeltpersoner og teams i en organisation.

  • Tilføjer et nyt, komplementerende perspektiv til en hvilken som helst personlig eller gruppeoplevelse
  • Øger den personlige effektivitet i relationer
  • Præsenterer en anerkendt struktur, der kan drive teams og virksomheder til forbedret præstation   

Adgang til FIRO-spørgeskemaet og de tilknyttede produkter er begrænset til certificerede FIRO-konsulenter. Se vores side om undervisning, hvis du vil vide mere.