Hjælp til mennesker og planeten

Stolte af at være en Certified B Corp™

Det er vores mission at inspirere mennesker til at leve et mere succesrigt og tilfredsstillende liv.
At bidrage til, at enhver kan være den bedste version af sig selv.

BCorp logo

Men vi vil gerne gøre mere.

Vi ønsker, at vores virksomhed altid skal være en styrke rundt omkring i verden. Hjælp til mennesker og planeten.

Det er derfor, vi er stolte af at være en Certified B Corp™.

Sammen med 7.000+ virksomheder i mere end 90 lande er vi en del af en global bevægelse af erhvervsvirksomheder, som bygger en inkluderende og bæredygtig økonomi, der fungerer for alle.

Som B Corp fokuserer vi på...

environment

Virksomhederne kan spille en stor rolle i løsningen af miljømæssige udfordringer såsom klimaforandringer. Vi ønsker at træffe positive foranstaltninger til en fremtid uden for meget CO2.

Lige nu er vi på vej mod digital transformation. Det indebærer, at vi opfordrer vores kunder til at bruge elektroniske versioner af vores produkter, så papirforbruget og de ressourcer, der skal bruges til forsendelse af varer, reduceres. Den grønne omstilling betyder også, at vi vælger at bruge elektricitet fra vedvarende energikilder og overvåge rejseaktiviteterne – vi flyver kun, når det er absolut nødvendigt, og CO2-udligner, når vi gør det.

 
Med så mange produkter i papirformat har vi arbejdet hårdt for at sikre, at vi køber bæredygtigt ind, mindsker brugen af plastemballage og tænker på, hvad der sker med produktet, når dets levetid er slut. Vi udfordrer også hinanden til at mindske vores individuelle CO2-belastning ved at tænke over, hvad vi spiser, madspild, genbrug og rejsemåder.

Sal GeorgePublishing Manager, The Myers-Briggs Company Ltd.

B Corp CommunitiesVirksomhedens stakeholders er mere og andet end medarbejdere og aktionærer. Vi ønsker også at have en positiv social indvirkning på vores lokalsamfund

Hvert teammedlem opfordres til at bruge vores frivillighedsordning og støtte en god sag, de brænder for. Og i vores årlige virksomhedsmål har vi implementeret et mål for frivillighed. Partnerskaber med lokale velgørenhedsorganisationer og støtte til en lang række nonprofitselskaber er med til at udvide vores rækkevidde og forbedre livet for andre rundt omkring i verden.

 
Selvom vores hovedkontor ligger i Silicon Valley i Californien, er der stadig problemer i lokalsamfundet såsom sult og hjemløshed lige rundt om hjørnet. Vi har organiseret løb, 'rygsæk-initiativer' og arrangementer med donation af mad i et forsøg på at hjælpe. Medarbejderne har reelt forbindelse til muligheder for at gøre en forskel. Det handler om at tænke globalt, men handle lokalt.

Sam PidelDirector of Platform Product Management, The Myers-Briggs Company.

B Corp DevelopSelvom værktøjet The Myers-Briggs Type Indicator® har givet navn til vores virksomhed, er det kun en del af historien og blot én måde at få indflydelse på

Det er vores mission at inspirere alle til at leve mere succesrige og tilfredsstillende liv ved at styrke deres forståelse af sig selv og andre. Psykologi er nøglen til at hjælpe kunderne med at løse deres personlige og jobmæssige udfordringer. Ved at stille værktøjer og indsigt til rådighed, så folk kan være den bedste version af sig selv, håber vi at vække positiv indvirkning og social forandring overalt.

 
Det er virkelig inspirerende at vide, at vores virksomhed oprigtigt klarer sig godt. Jeg har været med til at lede vores velgørenhedssamarbejde i Storbritannien med Parents and Children Together (PACT), der formidler og støtter adoption og støtter krisecentre og familier. Vi ønskede at gøre mere end blot fundraise for denne fantastiske organisation. Indtil videre har vi hjulpet dem med at rekruttere en ny chef for adoptionsdelen, fået deres HR-chef igennem MBTI-certificering og leveret et arrangement med teamudvikling for den øverste ledelse.

Helen DennyHead of Global Customer Experience, The Myers-Briggs Company Ltd.

B Corp take care peopleHver enkelt medarbejder er unik, og vi gør gerne en ekstra indsats for at sikre, at de har den opbakning, de har brug for for at få succes. At være en god arbejdsplads handler om andet end smarte kontorer og flotte frynsegoder, og det forstår vi.

En sund balance mellem arbejdsliv og privatliv betyder forskellige ting for forskellige mennesker, så vi opfordrer alle til at nære deres egen fysiske, økonomiske og mentale trivsel. Det fortjener alle.

Hver eneste dag ser jeg den utrolige talentmasse i vores virksomhed. Inden vi blev certificerede B Corp, havde vi allerede en masse programmer til opbakning af medarbejderne på plads. Under certificeringsprocessen så vi måder, vi kunne forbedre os på, og vi arbejder stadig på at gøre det her til en endnu bedre arbejdsplads. Jeg ønsker, at alle skal have det godt med at møde op på jobbet her, være stolte af det, vi laver, og føle fuld opbakning i vores forskellige teams.

Nicole TrapassoVP of HR and Organizational Development, The Myers-Briggs Company.

B Corp Positive LegacyFor mange år siden havde en mor og hendes datter en dristig drøm om at ændre verden til det bedre. Deres tro på, at forståelse af en selv og andre kunne blive en vej til et bedre liv for alle, er stadig det bankende hjerte i denne virksomhed.

Virksomhedens hvordan er lige så vigtig som virksomhedens hvorfor. Vi tænker nøje over det, når vi træffer beslutninger, handler etisk, når vi arbejder med andre mennesker, og overvejer bæredygtigheden af vores handlinger. Vi er her for at gøre en positiv forskel – hverken mere eller mindre.

Forvaltning handler om ansvarlighed, etik og compliance. Og når det gøres korrekt, er det virksomhedens moralkompas. Meget af det arbejde, vi gjorde for at blive en B Corp, var at formalisere de ting, vi allerede havde gjort – for eksempel inden for bæredygtig praksis, etisk leverandørvalg, indkøb af miljøvenlige produkter samt medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Der er så mange dele i bevægelse, men med god forvaltning kan handlingerne styres i den rigtige retning, mens vi bevæger os fremad.

Sian BishopLegal Team Lead Counsel, Europe, The Myers-Briggs Company Ltd.