Plakater til undervisningslokaler

Nyttige ressourcer, der øger indvirkningen af typearrangementer

Disse farverige, genanvendelige plakater i flipover-størrelse kan bruges af typekonsulenten til at gøre det nemmere for slutbrugeren at forstå og bruge typekoncepterne. Brug disse ressourcer til at friske undervisningslokalet op og som en støtte i interaktive øvelser.

Core character poster

Denne genanvendelige plakat er en summarisk og farverig måde at introducere og udforske typedynamik på sammen med et team eller en gruppe. Plakaterne har forskellige områder, der afbilder hver dominerende funktion og gør den personlig som en sjov og mindeværdig type. Denne ressource kan bruges som et fremragende værktøj til at forstå teamets kendetegn som et hele og fordelingen af væsentlige drivkræfter i selve teamet. Den kan også bruges til at fremhæve, hvad hver kernekarakteristik bidrager med, og hvor teamets styrker og blinde pletter er. 

Denne plakat kan bruges sammen med kernekarakteristikkortene.

Køb plakaten med kernekarakteristik

Quadrants posters

Dette sæt med fire genanvendelige plakater er det næste i en række værktøjer, der skal hjælpe grupper, som allerede har fået feedback, med at opdage en anden linse til anvendelse af deres præferencer. Kvadrantlinsen er med sit fokus på energiorientering og præferencer inden for informationsbearbejdning (EN, IS, ES eller IN) og deres mulige kombinationer særlig nyttig, når det gælder udforskning af folks tilgang til forandringer, herunder også deres reaktioner og strategier til håndtering.

Disse plakater bruger tankevækkende deskriptorer til at opsummere hver kvadrant, så brugerne bedre kan forstå, hvordan de bruger deres type i deres arbejde og står i modsætning til andre. Konsulenten kan bruge disse plakater sammen med plakaterne med funktionspar og/eller plakaterne med temperamentpar til at gennemføre en række øvelser med ‘levende typer’.

Køb plakaterne med kvadrantpar (sæt med 4 plakater)

Temperaments posters

Disse fire genanvendelige plakater fuldfører en række værktøjer, der skal hjælpe type-bekendte brugere med at opdage en anden linse til anvendelse af deres præferencer. Denne linse, der fokuserer på David Kierseys temperamentpræferencekombinationer (NF, NT, SJ eller SP), er specielt egnet til udforskning af menneskers holdning til lederskab – både deres egen stil som leder og den type lederskab, de reagerer på som følgere.

Med livlige sætninger, der beskriver kernen i hvert temperament, hjælper disse plakater brugerne med at anerkende, hvordan mennesker med forskellige temperamenter går i lag med en opgave. Konsulenten kan bruge disse plakater sammen med plakaterne med funktionspar og/eller plakaterne med kvadrantpar til at gennemføre en række øvelser med ‘levende typer’.

Køb plakaterne med temperamentpar (sæt med 4 plakater)

Problem solver posters

Disse genanvendelige plakater er et uvurderligt værktøj til brug i gruppesessioner, der handler om bedre beslutningstagning og problemløsning. De giver deltagerne et letforståeligt grundrids (sommetider kaldet for zigzag-modellen) og hjælper dem med at afbalancere deres naturlige præferencer.

Den ene plakat beskriver modellen, og de fire andre stiller spørgsmål, der er relevante for hver af funktionspræferencerne. Denne plakat kan suppleres med problemløsningskort i lommeformat, som brugerne kan tage med sig og bruge i hverdagens beslutninger eller problemløsning.

Køb plakaterne med problemløsnin (sæt med 5 plakater)

Type table – who are we?

Denne farverige nye version af den evigt populære typetabel er det ideelle undervisningsmiddel til konsulenter, der kører teamarrangementer, og kan bruges af teams til at fortælle deres kolleger om deres type, når de er tilbage på jobbet. Plakaten viser beskrivende termer, der er forbundet med hver type, så man nemt kan identificere sig med sin type. De dominante funktioner vises med farven i hver type firkant – grøn for sansebaseret, gul for iNtuitiv, blå for tankebaseret og rød for følelsesbaseret.

Køb Typetabel – hvem er vi? (pakke med 10)

Individual preference posters

Dette sæt med otte genanvendelige plakater udgør en ideel tidsbesparelse for et hvilket som helst typebaseret teamarrangement. Det skaber øjeblikkeligt et lyst og attraktivt læringsmiljø.

Hver plakat har indtagende beskrivelser af hver præference for at levendegøre typerne og gøre typeøvelserne mere virkningsfulde. 

Køb plakaterne med individuelle præferencer (sæt med 8 plakater)

Preference pairs posters

Disse genanvendelige plakater fungerer som det ideelle undervisningsmiddel, når deltagerne skal forstå deres egne præferencer og se igennem andres øjne, hvordan den modsatte præference ser ud.

Dette plakatsæt giver et overblik over alle dimensionerne, så brugerne bedre kan forstå dikotomierne, og indeholder desuden yderligere fire plakater, der repræsenterer hver dikotomi visuelt gennem billeder og beskrivelser i punktopstilling.

Køb plakaterne med præferencepar (sæt med 5 plakater)

Functional pairs posters

Dette sæt med fire genanvendelige plakater er en del af en række værktøjer til de teams, der allerede kender deres bedst passende type, så de kan opdage en ny indfaldsvinkel til anvendelse af deres præferencer. Funktionsparrene, der fokuserer på de to midterste bogstaver i hver type (NF, NT, SF eller ST) og deres muligheder for kombination, er særligt brugbare inden for udforskningen af kommunikationsstile, indflydelsesstile og beslutningstagningsstile.

Med farverige deskriptorer, der indfanger essensen af hvert funktionspar, hjælper disse plakater brugerne med at forstå, hvordan deres type kommer til udtryk, og hvordan andres type adskiller sig. Konsulenten kan bruge disse plakater sammen med plakaterne med kvadrantpar og/eller plakaterne med temperamentpar til at gennemføre en række øvelser med ‘levende typer’.

Køb plakater med funktionspar (sæt med 4 plakater)

Facet posters

Dette sæt med fire plakater i flipover-størrelse kan bruges til at vise teamets scorer for hver af de tyve facetter til MBTI Trin II. De er fremragende at bruge i forbindelse med teamarrangementer, til forbedring af gruppebevidstheden og til at promovere udvikling. De kan bruges til at kortlægge spredningen af scorer for teammedlemmerne og til at udforske forskellige elementer af teamets interaktioner. Hver plakat viser de fem facetter, der er forbundet med hver præference, og indeholder desuden illustrationer til hver ende af hver facet.

Plakaterne har farvekoder, der relaterer til andre typeressourcer, som understøtter en fortsat udviklingsrejse og udgør en platform til integrerede drøftelser om teamudvikling.

Til anvendelse sammen med værktøjet MBTI® trin II.

Køb plakaterne med facetter (sæt med 4 plakater)

Business Application posters

Dette sæt plakater i flipover-størrelse kan bruges til at forstå teamets profil i sammenhæng med fire anvendelsesområder for Trin II:

  • Kommunikation
  • Beslutningstagning
  • Håndtering af forandringer
  • Håndtering af konflikter

Disse ressourcer er fremragende at bruge i forbindelse med teamarrangementer, undervisning, der skal forbedre gruppebevidstheden, og i arbejdet med at udvikle teamet i relation til nogle almindelige problemstillinger i virksomheden.

Teamudviklingen inden for de fire områder kan kobles direkte tilbage til hvert enkelt teammedlems Trin II-profil. Der er mere information om disse anvendelsesområder i fortolkningsrapporten til MBTI Trin II.

Plakaterne har farvekoder, der relaterer til andre typeressourcer, som understøtter en fortsat udviklingsrejse og udgør en platform til integrerede drøftelser om teamudvikling.

Til anvendelse sammen med værktøjet MBTI® Trin II.

Køb Business Application-plakaterne (sæt med 4 plakater)

 

Buy Business Application posters (4 poster set)