Historien bag MBTI®-værktøjet

MBTI er i dag det mest udbredte og anerkendte personlighedsværktøj i verden. Cirka to millioner mennesker udfylder spørgeskemaet hvert år, men hvordan startede det egentlig?

Hvem skabte MBTI-værktøjet?

Det startede med Katharine Cook Briggs og hendes datter, Isabel Briggs Myers, i USA i starten af midten af det 20. århundrede. 

Briggs blev inspireret til at forske i teorien om personlighedstyper, da hun mødte Isabels fremtidige ægtefælle, Clarence Myers. Hun lagde mærke til, at han havde en anden måde at anskue verden på. Dette vakte hendes interesse så meget, at hun tyede til litteraturen for at forstå forskellige temperamenter. 

Hvad er Jungs indflydelse på MBTI-teorien?

Carl G. Jung udgav bogen Psychologische Typen i 1921. Briggs læste den engelske oversættelse (1923) og fandt ligheder mellem deres idéer. Jungs teorier om forskelle i personlighed var imidlertid langt mere udviklede. 

Briggs og Myers mente, at Jungs arbejde var så anvendeligt, at de ville gøre hans idéer tilgængelige for et bredere publikum.

Hvornår blev MBTI-værktøjet udgivet for første gang?

Anden verdenskrig havde enorm indflydelse på projektets udvikling. Myers mente, at hvis mennesker forstod hinanden bedre, ville de bedre kunne arbejde sammen, og der ville være færre konflikter. Verden i efterkrigstiden kunne have været bedre. 

Hun var fast besluttet på at finde en måde, hvorpå andre mennesker fik adgang til deres psykologiske type. Det førte til idéen om en typeindikator, og Myers helligede resten af sit liv på at udvikle den. 

Hun brugte de næste 20 år på at udvikle spørgsmål og validere instrumentet og teorien. MBTI-værktøjet blev udgivet første gang i 1962.

Hvem udgiver spørgeskemaet til MBTI nu?

The Myers-Briggs Company (tidligere CPP, Inc.) har udgivet, forsket i og opdateret MBTI-værktøjet siden 1975. Selskabet har uddannet konsulenter siden 1989.

I dag følger The Myers-Briggs Company fortsat Myers bærende princip: At forstå personligheder og forskelle kan ændre verden til det bedre.

 

Vigtige øjeblikke i MBTI's historie

1919 Isabel Briggs Myers fik sin eksamen ved Swarthmore College.
Isabels mor, Katharine Briggs, begynder at forske i teorien om personlighedstyper
1921 Carl Jung udgiver Psykologiske typer: (eller psykologien bag individualisering)
1943 Der indhentes ophavsrettigheder til værktøjets Formular A
1962 Isabel udgiver selv Introduction to Type. Educational Testing Services (ETS) udgiver forskningsversionen af MBTI-værktøjet samt MBTI-manualen
1968

Katharine Cook Briggs dør.
Spørgeskemaet til MBTI udgives i Japan af erhvervspsykologen Takeshi Ohsawa. Det er den første oversættelse af MBTI

1969 Isabel Briggs Myers og klinisk psykolog Mary McCaulley starter "Typology Lab"
1975

CPP, Inc. (tidligere Consulting Psychologists Press) udgiver MBTI-værktøjet.
Typology Lab bliver til Center for Applications of Psychological Type (CAPT). Det er centrum for forskning, indsamling af data, undervisning og publikation

1977 CAPT udgiver den første udgave af The Journal of Psychological Type
1980 Isabel Briggs Myers dør. Peter og Katharine Myers bliver medejere af ophavsrettighederne til MBTI
1985 Anden udgave af MBTI-manualen udgives
1990 Formular K udgives. Den er forløberen til Step II-instrumentet (Formular Q)
1998 Step I™ (Formular M) opdateres. Tredje udgave af MBTI-manualen udgives
2001 Step II™ (Formular Q) og MBTI Step II-manualen udgives
2007 Det komplette MBTI-værktøj lanceres
2009 Step III™ udgives
2017 CPP, Inc. køber OPP Ltd
2018 CPP, Inc. bliver til The Myers-Briggs Company
2019

Der udgives nye, globale versioner MBTI-instrumenterne Step I og Step II.
En ny version of MBTI online lanceres