Løsninger

Udvikling af potentiale ved hjælp af personlig indsigt

Erhvervspsykologisk ekspertbistand er en måde at sikre, at mennesker samarbejder så effektivt som muligt. De psykometriske værktøjer og den indsigt, der anvendes af The Myers-Briggs Company og vores danske samarbejdspartnere, kan være en hjælp til at løse mange forskellige problemer i virksomheden og dermed frigøre potentialet i din arbejdsstyrke.

Enhver virksomhed har områder, hvor man klarer sig rigtig godt, og succeserne følger naturligt, men også spidsfindigheder og tilbagevendende problemer, der holder virksomheden tilbage. The Myers-Briggs Company’s psykometriske værktøjer giver en forståelse af, hvad der virkelig får mennesker til at fungere, så du nemmere kan øge styrkerne i din organisation og lave forbedringer af problemområder. Vores test og vurderinger kan mixes og tilpasses til at:

  • opbygge og udvikle eminente teams, der fungerer som virksomhedens kraftstation
  • optimere lederskabet  på alle niveauer i hele organisationen
  • forbedre kommunikationsevnerne individuelt, i et team eller på tværs af hele virksomheden
  • reducere ødelæggende konflikter og tiden og de ressourcer, der bruges på dem
  • opbygge modstandskraft over for stress for at forebygge de ødelæggende virkninger

Psykometriske værktøjer er en anerkendt, holdbar og reel måde at få det bedste ud af dit vigtigste aktiv: dine medarbejdere.

Mange af vores tests, for eksempel MBTI®-værktøjet, kan bruges til at tackle flere forskellige behov i virksomheden og udviklingsmæssigt. Vores løsningsbaserede tilgang giver dig mulighed for at vælge en vej, der tager hensyn til dine langsigtede mål og den tid, du har til rådighed.

Uanset din tilgang, så har The Myers-Briggs Company en løsning, der får mennesker til at samarbejde bedre i teams og til at lede og inspirere med selvtillid, forbedre kommunikationen, forebygge konflikter og opbygge modstandskraft. 

Disse løsninger viser dig, hvor du kan starte med et bestemt problem, og hvordan du gør løsningen både bredere og dybere. Du kan gøre det selv ved at blive certificeret konsulent i vores værktøjer gennem en af vores uddannelsespartnere, eller du kan bestille en af vores alliancepartnere til at gennemføre udviklingen for dig. Du kan også kombinere de to ting i tæt samarbejde med vores partnerselskaber, der kan videregive ekspertisen.