Ofte stillede spørgsmål

Find svarene på dine spørgsmål her

Hvis du leder efter oplysninger, der ikke er anført her, kan du ringe til vores kundeservice på 80 88 32 90.

Vi beskriver ikke vores værktøjer som ”personlighedstests”, fordi der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar på vores spørgeskemaer. Vi foretrækker at kalde dem ”personlighedsvurderinger”, fordi de er designet til at hjælpe enkeltpersoner med at lære af mere om sig selv og andre gennem videnskabeligt dokumenteret og forskningsbaseret indsigt, som understøtter både personlig og professionel udvikling.
En psykometrisk test er en række online, skriftlige eller praktiske test, der vurderer et klart defineret udsnit af menneskelig adfærd. Der er mange forskellige typer af psykometriske værktøjer, der kan måle færdigheder, evner, intelligens, personlighed, motivation og interesser. Disse værktøjer kan spille en nyttig rolle i den individuelle udvikling, og fordi de kan give objektiv dokumentation for de menneskelige egenskaber, de måler, har de vist sig at være en af ​​de bedste indikatorer for jobpræstationer, når de anvendes til udvælgelse. I praksis bruges psykometriske tests generelt i forbindelse med andre metoder, såsom interviews, for at give et fuldstændigt billede.
Nogle mennesker føler sig utilpas ved tanken om, at noget så uhåndgribeligt som 'personlighed' kan måles med score og resultater. Argumentet for en psykometrisk vurdering er, at når den bruges til udvælgelse eller rekruttering, er det meget mere retfærdigt end mere traditionelle metoder såsom interviews, hvor ubevidste fordomme kan afgøre en kandidats skæbne. I stedet introducerer en psykometrisk eller psykologisk måling en grad af objektivitet baseret på mange års forskning og udvikling af akademikere og psykologer, der arbejder inden for området.

For at være psykometrisk forsvarlig skal en test være:

 • Objektiv – de opnåede resultater er ikke påvirket af administratorens personlige karakteristika eller fordomme.
 • Standardiseret – testen administreres og scores i henhold til standardprocedurer, og folks score sammenlignes med kendte standarder.
 • Pålidelig – testen måler på en konsekvent måde. De potentielle fejl er små og er kvantificerbare.
 • Gyldig - den måler de karakteristika, den har sat sig for at måle. En test, som for eksempel bruges til at vælge en jobansøger, bør forudsige jobpræstation.
 • Diskriminerende - testen bør vise tydelige forskelle mellem personer i forhold til den adfærd, der testes.

Kort sagt: Fordi de virker. Vores værktøjer kan beviseligt:

 • Forbedre den individuelle og interpersonlige effektivitet
 • Forbedre samarbejde og organisatoriske præstationer
 • Forbedre medarbejdernes præstationer, -moral og -fastholdelse
 • Give støtte til karrierevejledning for studerende og senere i livet
 • Øget objektivet ved personaleudvælgelse- og udvikling
Når de anvendes effektivt, øger de også gennemsigtigheden, hastigheden og kvaliteten af ledelsens beslutninger om medarbejdere, hvilket sikrer, at bedste praksis lettere overføres fra HR-processer til handling. De bidrager til effektiv talentidentifikation, ledelsesudvikling, teambuilding og til at drive organisatoriske forandringer.
Vores værktøjer kan vurdere personlighedsstil, præferencer og overordnet kompetence for et bestemt job eller rolle. Afhængigt af, hvad du præcis vil måle og hvorfor, kan vores værktøj bruges til udvikling eller udvælgelse, og de ledsages normalt af andre former for vurdering, såsom et interview eller en gruppeøvelse. Generelt bliver en respondent bedt om at udfylde et multiple choice-spørgeskema, enten online eller på papir. En kvalificeret konsulent vil ofte derefter give en rapport til respondenten og diskutere og validere deres resultater under en struktureret feedback-session.

To faktorer er helt afgørende i forhold til at sikre retfærdighed: nøjagtighed og etisk udførelse.

Alle vores værktøjer er udviklet på et velrespekteret teoretisk grundlag, og kontrolleres derefter for nøjagtighed via en omfattende validerings- og forbedringsproces. Denne nøjagtighed måles efter godkendte branchestandarder for troværdighed og validitet. Vi fremmer aktivt den etiske brug af alle vores værktøjer baseret på et sæt urokkelige principper:

 • Udøvernee skal være kvalificerede til at tolke bedømmelsesresultaterne af vurderingen.
 • Det anbefales altid at give respondenterne en feedback- eller fortolkningssession for at validere deres resultater.
 • Værktøjerne bør ikke bruges til den forkerte anvendelse eller til noget, de ikke kan måle.
 • De fortæller ikke hele historien om en person, og bør altid bruges sammen med andre tiltag.
Interesseopgørelse bruges til at hjælpe med at identificere den form for arbejde, som nogen kunne være interesseret i og potentielt kvalificeret til. Strong Interest Inventory® sammenligner en persons foretrukne arbejdsstil, interesser og modvilje med dem, der er beskæftiget i en bred vifte af erhverv, for at finde dem, den enkelte med størst sandsynlighed vil nyde. Interesseopgørelser bruges i karriererådgivning, til at informere om karrierebeslutninger og i karriereudvikling for at stimulere evaluering midt i karrieren og give en forståelse af jobtilfredshed eller utilfredshed. Disse tests anbefales ikke til udvælgelse, da interesse for et område ikke betyder, at man har evnerne til det.
Ja. Afhængigt af den enkeltes specifikke krav kan man foretage rimelige justeringer af vurderingsprocessen. Vores kundesupportteam giver gerne råd til udøvere, der ønsker at tilpasse deres vurderinger.
Nej, ingen af ​​vores værktøjer er gratis. Hvis du overvejer at tage en gratis test, er det meget usandsynligt, at den har nogen form for validitet eller troværdighed eller giver noget meningsfuldt indblik. Vi tilbyder MBTI-værktøjet online til en beskeden pris, som er designet til personer, der ønsker at udvikle større forståelse for sig selv og andre.
For at blive certificeret til at bruge et af vores værktøjer kan du deltage i et certificeringskursus der drives af Myers-Briggs Company eller af en af ​​vores autoriserede partnere. Vores partnere giver os informationer om, hvem der deltager i deres certificeringskurser så vi kan bekræfte deres evne til at købe vurderinger. Derudover bliver alle kunder, der ønsker at købe produkter, hvor der er krav til certificering, bedt om at udfylde en købsberettigelsesformular, hvor de angiver de certificeringskurser, de har deltaget i

Følgende værktøjer kræver specialiseret uddannelse:

 • Myers-Briggs®  Type Indicator (MBTI®)
 • CPI® 260
 • FIRO®
 • Strong Interest Inventory®