MBTI® Trin I

Verdens førende spørgeskema til måling af personlighedstype

Den virkeligt simple og alligevel stærkt indsigtsfulde struktur for MBTI trin I (Myers-Briggs Type Indicator®) kan udgøre fundamentet for en livslang, personlig udviklingsrejse og desuden underbygge en øget effektivitet i organisationen.

MBTIMBTI Trin I er en virkningsfuld og alsidig personlighedstypetest, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål og tages op igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testenes skalerbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

I MBTI Trin I ser man på personlighedstypen baseret på fire fundamentale dimensioner af individuelle forskelle, så der dannes 16 profiler af personlighedstype:

 • Ekstraversion (E) – Introversion (I)  
  Hvor du foretrækker at samle energi eller fokusere din energi
 • Sansning (S) – iNtuition (N)
  Den slags informationer, du foretrækker at indsamle og sætte din lid til
 • Tænkning (T) – Følen (F)
  Den proces, du foretrækker at bruge, når du skal træffe beslutninger
 • Judging (J)(vurdering) – Opfattelse (P) (opfattelse)
  Hvordan du foretrækker at håndtere verden omkring dig

Den opnåede indsigt udgør rammerne for håndtering af et væld af problemer, der kan bruges i både arbejdsmæssigt og privat øjemed, og sender brugerne på en livslang udviklingsrejse, der giver dem øget selvindsigt, desto mere rammerne anvendes.

Myers-Briggs-testen er langt mere end blot et spørgeskema om personlighed. De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de interpersonelle forskelle, der definerer os som individer.

 • De begrebsmæssige rammer for MBTI giver en letforståelig og alligevel sofistikeret måde at forstå forskelle i personlighed på
 • Udvalget af tilhørende MBTI-rapporter er langt mere omfattende end andre værktøjer på markedet, og der findes et udbredt system af ressourcer og eksperter i hele verden
 • Det har en bevist effektivitet og fine resultater med mere end to millioner test gennemført årligt
 • Det opfattes konsekvent som uforglemmeligt og inspirerende, hvilket betyder, at konsulenterne opnår fordelen ved et grundlæggende niveau af opkøb, der får folk til gang på gang at vende tilbage for at få mere
 • Det giver et helt igennem positivt syn, når folk kommer om bord, så de foretager ægte og varige ændringer i deres adfærd
 • Bruger Myers-Briggs-strukturen til at definere 16 personlighedstyper
 • Prøvekørt i løbet af de seneste 70 år – enestående anbefalinger
 • Fremhæver individuelle styrker, og hvordan disse kan udnyttes
 • Effektfuld anvendelse og problemløsning over en lang række problemstillinger
 • Omfattende fortolkningsrapporter, der understøtter anvendelsen
 • Nem administration via platformen OPPassessment
 • Spørgeskemaer og rapporter på flere sprog

Adgang til MBTI-spørgeskemaet og tilhørende produkter er indskrænket til certificerede MBTI-konsulenter, så vi kan opretholde vores strenge kvalitetsstandarder inden for bestemmelse af personlighed. Besøg vores uddannelsesside for at få mere at vide.