Strong Interest Inventory®

Hjælper mennesker med at finde givende og tilfredsstillende karrierer

Strong Interest Inventory giver en solid indsigt i en persons karriereinteresser, så vedkommende nemmere kan opdage mulige karriereveje, der måske ikke har været under overvejelse, og få et væld af informationer om, hvordan de tackler arbejdslivet.

STRONGStrong-testen er et uvurderligt værktøj til mennesker, der arbejder med karriereudvikling, og som ønsker at hjælpe deres kunder med at navigere i et potentielt minefelt af karrierevalg. Det kan også bruges i forbindelse med livslange karriereændringer. Det omfang af generelle og specifikke informationer, som testen udvinder om en persons faglige interesser, kan give styrke til at finde en givende og tilfredsstillende karriere. Det bruges i vidt omfang både i starten af en karriere, hvor de unge skal vælge deres studie eller første job, og på forskellige stadier gennem hele karrieren med inspirerende idéer til de jobmæssige forandringer, der er typiske for en alsidig karriere.
  • Bakkes op af mere end 80 års undersøgelser af, hvordan mennesker med samme interesser er beskæftigede, og hvad der motiverer dem på jobbet
  • Ser på seks brede interesseområder og fastlægger i hvilken udstrækning en person er kunstnerisk, social, entreprenant, konventionel eller realistisk
  • Måler præferencerne inden for 30 fagområder – lige fra kunst til jura
  • Viser de ti mest kompatible beskæftigelser ud af 260 specifikke, mulige job
  • Beskriver kandidatens personlige stil inden for fem arbejdspladstemaer, for eksempel teamarbejde, lederskab og risikovillighed
  • Baseret på store, repræsentative normer, der tager højde for etnisk tilhørsforhold, alder og køn 

Udviklet af psykolog E.K. Strong Interest Inventory, der kontinuerligt forfines og forskes i, er et uvurderligt værktøj for den moderne arbejdsplads. Det har fordelen ved en lang række forskellige linser, som karriereinteresser og præferencer kan vurderes igennem: Personlighedstesten starter med et bredt kig på generelle interesseområder og fortsætter til forslag til specifikke karrieremuligheder for den enkelte person med indsigt i, hvad der vil være personens sandsynlige arbejdsstil i et kommende job. 

For at holde fast i de høje kvalitetsstandarder for personlighedstesten er adgang til Strong-spørgeskemaet og de tilknyttede produkter begrænset til dem, der har certifikationen BPS-testbruger: Erhvervsmæssig, kompetencecertificering (tidligere niveau A).