CPI 260® personlighedstest for ledere

Dyb og kompleks indsigt for ledere

CPI 260 (California Psychological Inventory®) er en raffineret personlighedstest, der giver dybe og komplekse indsigter og kan bruges inden for lederrekruttering og ledelsesudvikling.

CPI260Personlighedstesten CPI 260 giver et karakteristisk billede af personer, der søger eller allerede sidder i lederstillinger i en virksomhed. Ved hjælp af en raffineret teknik, der trækker detaljeret viden om kundens personlighed ud, kan testen opsummere og forklare, hvordan andre mennesker ser den person, og hvordan andre vil bedømme hans/hendes ledelsesstil. Testen giver på denne måde et enestående billede af ledelseskompetencen eller -potentialet, som ikke kan fås med de fleste andre personlighedstest.
  • Måler arbejdsrelaterede karakteristika, motivationer og tænkestil ved hjælp af 26 individuelt undersøgte mål for karakteregenskaber
  • Giver feedback på, hvordan en person kan måle sig i forhold til 18 ledelseskompetencer, der viser hans/hendes styrker og områder, hvor der er behov for udvikling
  • Ser på den individuelle motivation og det aktuelle tilfredshedsniveau
  • Rapporter, der er rettet mod den kompetente medarbejder (kandidatfeedbackrapport), giver komplette oplysninger om alle resultaterne
  • Rapporter, der er rettet mod lederen (coachingrapport for ledere (Engelsk)), giver et omfattende sammendrag af lederens præstationer i forhold til en række kompetencer og skrevet i et direkte og lettilgængeligt sprog af en respekteret kollega

CPI 260-værktøjet er enestående i sin raffinerede tilgang til indsamling af informationer. På grund af den måde, værktøjet er designet på, kan det give informationer om en person, der er mindre åbenlyse, eller som personen selv ikke er bevidst om. Dette sikrer, at en rekrutterende chef eller ledercoach kan lære kandidaten eller coacheleven rigtig godt at kende. Denne fremgangsmåde betyder også, at det er meget svært at digte og simulere, da spørgsmålene ikke er tydeligt relaterede til de kvaliteter, de måler.

Vi ved, at mennesker i stillinger som topledere ofte allerede har været igennem flere personlighedstest og kan være skeptiske, når det gælder brugbarheden af testene. CPI 260 er særlig anvendelig for topledere, fordi den kan fremhæve kontraster mellem en persons egen opfattelse af sig selv og andres opfattelse af vedkommende. CPI 260, der er valideret i en gruppe af højtpræsterende topledere, afslører, hvad lederens kollegaer med sandsynlighed tænker om hans/hendes ledelsesstil, og hvordan lederen scorer inden for nogle bestemte kompetencer, der er kendte indikatorer for succes i lederskabet.

Adgang til spørgeskemaet og de tilknyttede produkter til CPI 260 er begrænset til certificerede CPI-konsulenter.