Theetype-tabel (Engels)

Verschillende theesoorten in de vorm van MBTI-typen

Kent u uw MBTI-Type? Klik op het bijbehorende plaatje om de afbeelding van uw theetype te downloaden.

Zodra u uw theetype gedownload heeft, kunt u dit pinnen, online delen en trots zijn op uw type!

MBTI PTHEETYPES (Engels)

Typische kenmerken van elk MBTI-type
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ