Thee Typetabel (Engels)

Verschillende theesoorten in de vorm van MBTI-typen

Ken je je MBTI-Type? Klik op het bijbehorende plaatje om de afbeelding van je theetype te downloaden.

Zodra je je theetype gedownload hebt, kun je dit pinnen, online delen en trots zijn op je type!

(lees meer in ons blog hoe aspecten van de typedynamiek worden weergegeven in de typetabellen)

MBTI THEETYPES (Engels)

Typische kenmerken van elk MBTI-type
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ