Typetabel van zorg en medeleven (Engels)

De positieve bijdrage van elk MBTI®-type aan het welzijn van de patiënt in de gezondheidszorg.

Kent u uw MBTI-Type? Klik op het bijbehorende plaatje om de afbeelding van uw zorg en medeleventype te downloaden.

Zodra u uw zorg en medeleventype gedownload heeft, kunt u dit pinnen, online delen en trots zijn op uw type!

MBTI ZORG EN MEDELEVEN (Engels)

Typische kenmerken van elk MBTI-type

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ