Sporten Typetabel

Sporten die de essentie van elk MBTI®-type illustreren

Bekend met je MBTI-type? Klik in onderstaande tabel om de afbeelding van je MBTI-sporttype te downloaden.

Zodra je je type-afbeelding gedownload hebt, kun je deze online delen.

(lees meer in ons blog hoe aspecten van de typedynamiek worden weergegeven in de typetabellen)

Download je MBTI sporttype

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ