Posters voor MBTI-sessies

Mooie materialen voor je trainingsruimte

Deze kleurrijke, herbruikbare posters van flipover formaat kunnen gebruikt worden door gekwalificeerde MBTI professionals. Gebruik deze materialen om je trainingsruimte op te fleuren en interactieve MBTI-oefeningen te ondersteunen.

JTNK0913 thm

Met deze herbruikbare poster kun je typedynamiek op een duidelijke manier introduceren en uitbouwen in een team of groep. Het verbeeldt elke dominante functie als een leuk en gemakkelijk te onthouden karakter. Het helpt om het karakter van het team te begrijpen en benadrukt de sterke punten en blinde vlekken van het team als geheel.

Deze poster kan samen gebruikt worden met de Karakterkaarten.

Koop de Karakterposter

Quadrants posters

Deze set met vier herbruikbare posters helpt groepen die al feedback hebben ontvangen op een andere manier te kijken naar voorkeuren. De kwadranten combineren de voorkeuren van energie-oriëntatie en informatieverwerking (EN, IS, ES of IN) en worden vaak gebruikt om de verschillende manieren om met verandering om te gaan te beschrijven.

De posters beschrijven elk kwadrant en maken inzichtelijk hoe je type gebruikt op het werk en hoe je hierin verschilt met anderen. Gekwalificeerde gebruikers kunnen deze posters gebruiken samen met de functiepaarposters en/of temperamentposters ter ondersteuning van 'levende typetabel' oefeningen.

Koop Kwadrantposters (set van 4 posters)

Temperaments posters

Deze set van vier herbruikbare posters helpt gebruikers om op een andere manier naar de voorkeuren te kijken. De voorkeuren per temperament volgens David Kiersey (NF, NT, SJ of SP) zijn met name nuttig voor het verkennen van leiderschapsstijlen, zowel de eigen leiderschapsstijl als de reactie op andersmans leiderschapsstijl.

Elke poster beschrijft de kern van een temperament en geeft inzicht in hoe mensen met verschillende temperamenten een taak benaderen. Gekwalificeerde gebruikers kunnen deze posters samen gebruiken met de functiepaarposters en/of de kwadrantposters ter ondersteuning van 'levende typetabel' oefeningen.

Koop Temperamentposters (set van 4 posters)

Problem solver posters

Deze herbruikbare posters zijn van onschatbare waarde voor effectieve teamsessies over besluitvorming en probleemoplossing. Ze bieden deelnemers een gemakkelijk te begrijpen framework (soms het Zig Zag model genoemd) en helpt hun natuurlijke voorkeuren in evenwicht te brengen.

Een poster beschrijft het model en de andere vier posters bevatten relevante vragen voor de voorkeuren. Deze set kan aangevuld worden met de 'Probleemoplossingskaartjes' die deelnemers mee kunnen nemen.

Koop Probleemoplossingsposters (set van 5 posters) 

JTNL0909

Deze kleurrijke nieuwe versie van de populaire typetabel is een ideaal hulpmiddel voor teamevents en kan gebruikt worden door teams om hun type te delen met collega's. De poster bevat beschrijvingen van elk type. De dominante functies worden in kleur weergegeven – groen voor Sensing, geel voor iNtuition, blauw voor Thinking en rood voor Feeling.

Koop de Typetabel - wie zijn wij? (pakket van 10)

Individual preference posters

Met deze set van acht herbruikbare posters (flipover-formaat) bespaar je tijd en creeër je kleurrijke en aantrekkelijke leeromgeving voor je teamsessies.

Elke poster bevat aansprekende beschrijvingen van elke voorkeur waardoor type tot leven wordt gebracht en de type-oefeningen meer impact hebben.

Koop Individuele voorkeurposters (set van 8 posters)

Preference pairs posters

Deze herbruikbare posters zijn een ideaal hulpmiddel om deelnemers inzicht te geven in hun eigen voorkeuren en door andermans ogen te zien hoe de tegenovergestelde voorkeur eruit ziet.

De set bestaat uit een poster die alle dimensies weergeeft evenals vier aparte posters voor elke dimensie met plaatjes en to-the-point beschrijvingen.

Koop Voorkeurparen posters (set van 5 posters)

Functional pairs posters

Deze set met vier herbruikbare posters helpt teams die al bekend zijn met hun bestpassende type om op een andere manier te kijken naar hun voorkeuren. De focus ligt op de middelste letters (NF, NT, SF of ST) en dit helpt teams om meer te ontdekken over typevoorkeuren in relatie tot belangrijke bedrijfstoepassingen zoals communicatie, conflict, besluitvorming en teambuilding.

De kleurrijke beschrijvingen van de functieparen op deze posters helpen deelnemers grip te krijgen op hun type en die van anderen. Gekwalificeerde gebruikers kunnen deze posters samen gebruiken met de kwadrantposters en/of de temperamentposters ter ondersteuning van 'levende typetabel' oefeningen. 

Koop Functiepaar posters (set van 4 posters)

Facet posters

Deze set van vier posters (flipover formaat) kan gebruikt worden om de scores op de 20 MBTI Stap II facetten weer te geven. Ze zijn erg handig voor teamsessies, voor het stimuleren van groepsbewustzijn en voor het promoten van ontwikkeling. Ze kunnen gebruikt worden om de spreiding van de verschillende scores van de teamleden inzichtelijk te maken en om de verschillende elementen van teaminteractie te onderzoeken. Elke poster geeft de vijf facetten van het betreffende voorkeurspaar weer inclusief bijpassende afbeeldingen.

De gebruikte kleuren in de posters komen overeen met de kleuren in de andere Type materialen zodat een platform voor geïntegreerde discussies over teamontwikkeling ontstaat.

Voor gebruik met het MBTI® Stap II instrument.

Koop Facetposters (set van 4 posters)

Business Application posters

Deze set van posters (flipover formaat) kan gebruikt worden om het profiel van een team te begrijpen bij de volgende Stap II toepassingen:

  • Communicatie
  • Besluitvorming
  • Omgaan met verandering
  • Conflicthantering

Deze materialen zijn erg handig voor teamsessies, om groepsbewustzijn te stimuleren en te werken aan teamontwikkeling in relatie tot een aantal veel voorkomende organisatievraagstukken.

Teamontwikkeling in deze vier gebieden kan direct teruggekoppeld worden naar het individuele Stap II profiel van elk teamlid. Meer informatie over deze toepassingen kun je terugvinden in het MBTI Stap II verklarend rapport.

De gebruikte kleuren in de posters komen overeen met de kleuren in de andere Type materialen zodat een platform voor geïntegreerde discussies over teamontwikkeling ontstaat.

Voor gebruik met het MBTI® Stap II instrument.

Koop posters voor bedrijfstoepassingen (set van 4 posters)