Workshop kits voor practitioners

Kant-en-klare MBTI, TKI en FIRO workshopmaterialen

Met deze kits bespaar je veel voorbereidingstijd en kun je meteen aan de slag met het geven van ontwikkelworkshops.

De kits helpen practitioners om korte MBTI, TKI en FIRO workshops te faciliteren over leiderschap, communicatie, verandering, emotionele intelligentie, invloed, besluitvorming en conflict. 

De workshop kits zijn inclusief:

  • PowerPoint presentatie (klik op de kit om voorbeelden te zien)
  • Begrijpelijke trainersnotities (dus je hoeft geen training te volgen over hoe je de kit gebruikt)
  • Materialen voor de deelnemers (werkbladen, handouts etc) 

Elke kit is opgeslagen op een USB stick. Je kunt meteen met de materialen aan de slag.

De volgende facilitation kits (in het Engels) zijn beschikbaar:

MB6144

 

 

Leader Development: An MBTI® Step I Type Training Workshop
Geef leiders inzicht in hun sterke punten en potentiële blinde vlekken, pas vijf kernwaarden voor elk type toe om effectief leiderschap te bevorderen en stel een ontwikkelingsplan op om leiderschap te verbeteren.

 

MB6420

 

Embracing Change Using Myers-Briggs® Type 
Geeft deelnemers inzicht in de psychologie achter verandering en hoe elk type anders op verandering reageert. Na afloop beschikken de deelnemers over vaardigheden om op een positieve manier met verandering om te gaan.

 MB6410

Enhancing Emotional Intelligence Through Myers-Briggs® Type
Emotionele intelligentie blijkt de belangrijkste factor voor goede werkprestaties. Deelnemers leren aan de hand van MBTI hoe ze effectiever emoties kunnen waarnemen en erop kunnen reageren. Daarnaast ontvangen ze tips om hun eigen emotionele intelligentie te verbeteren.

 

 MB6430

Improving Decision Making Using Myers-Briggs® Type
Deelnemers krijgen inzicht in hun natuurlijke besluitvormingsstijl en welke aspecten effectieve besluitvorming kunnen belemmeren.Daarnaast krijgen ze handvatten om hun eigen en de teambesluitvorming te verbeteren.

 

 MB6330

Compelling Conversations Through Myers-Briggs® Type
Communicatie is essentieel voor het opbouwen en in stand houden van relaties. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatiestijl en di van anderen, gebaseerd op MBTI. Ook kunnen ze hun vaardigheden oefenen om effectiever te communiceren.

 

MB6360

 

Impactful Influencing : Harnessing the Power of Myers-Briggs® Type
Deelnemers leren wat de impact van persoonlijkheidstype op beïnvloeding is en hoe ze hun MBTI-type kunnen gebruiken om ethisch en effectief te beïnvloeden.

 

 

MB6359

 

 

Deelnemerswerkboek voor "Impactful Influencing"
Harnessing the Power of Myers-Briggs® type (10 per pakket).

 

 

 

MB6380

 

MBTI® Concepts for Managers: A Step I Type Training Workshop for Managing and Mentoring Others
Helpt managers van alle niveaus effectiever te worden in hun rol. De deelnemers leren technieken om de MBTI-voorkeuren te gebruiken bij het managen en begeleiden van anderen.

 MB4350

Managing Conflict Using the TKI® Assessment
Stelt deelnemers in staat om hun eigen conflictstijl en die van anderen te waarderen. Ook ontwikkelen ze vaardigheden om conflictsituaties te beoordelen en de geschikte strategieën te selecteren om hiermee om te gaan.

 

2240FD


Making Teams Work Powered by the FIRO Assessment®
Deze workshop laat deelnemers kennis maken met FIRO en hun FIRO-resultaten. Teamleden leren hoe ze hun teamprestaties kunnen optimaliseren door verbeterde werkrelaties, effectievere communicatie en minder conflicten.

 

 

De MBTI-kits zijn alleen beschikbaar voor gekwalificeerde MBTI-practitioners en de FIRO-Kit voor FIRO-practitioners. Er is geen kwalificatie vereist voor de TKI-kit.