MBTI®-type en alledaagse stress

Gebruik typedynamiek om stressreacties beter te begrijpen

Gratis materialen over de Kernkarakters om te laten zien wat er gebeurt met onze persoonlijkheid als de stress toeneemt.

Als uitdagingen ons geen energie meer geven en aanvoelen als ongewenste druk, kunnen we uit balans raken. We gedragen ons dan niet meer conform onze gewoontes en kunnen een karikatuur van onszelf worden. Deze uitvergroting van onze persoonlijkheid helpt ons meestal niet en kan dingen zelfs erger maken. 

Stressedmorph1404

Door onze veeleisende werkomgeving met strakke deadlines en meer doen met minder middelen staan steeds meer mensen en teams continu onder stress. 

Als we stress ervaren, vertrouwen we op ons meest ontwikkelde deel van onze persoonlijkheid; onze dominante functie (of belangrijkste Kernkarakter). Het is dat deel van onszelf waarop we het meest vertrouwen en het is dus een logische keuze dat we hierop terugvallen als we ons gestrest voelen. 

Als we daarentegen teveel op onze dominante functie leunen, kunnen onze sterkte punten onze zwaktes worden: we gebruiken de minder ontwikkelde delen van onze persoonlijkheid dan minder terwijl deze normaliter voor balans zorgen. Terwijl mensen met een voorkeur voor Extraversion in deze overdreven modus nog actiever worden, zullen mensen met een voorkeur voor Introversion zich meer gaan terugtrekken. 

Het Kernkarakter de verkenner speelt bij ENTP- en ENFP-types de hoofdrol. Op hun best zijn Verkenners enthousiast, optimistisch en verbeeldingsvol. Maar onder alledaagse stress, als ze teveel leunen op hun Extraverted iNtuition, kunnen ze fanaten worden die te kampen met te veel ideeën waar ze niet uit kunnen kiezen. Hierdoor beginnen ze aan teveel dingen die ze niet kunnen afmaken. Om weer in balans te komen, zullen deze typen (ENTP en ENFP) rustig de tijd moeten nemen om met hun voorkeurs beslisfunctie (Thinking of Feeling) het aantal opties te verminderen. 

Everyday stress

INTP's en ISTP's hebben de Analist als belangrijkste Kernkarakter. Op hun best zijn deze typen analytisch, objectief en onafhankelijk. Onder alledaagse stress, als ze teveel leunen op hun Introverted Thinking, kunnen Analisten ‘verdwijnen’, denken ze alleen nog maar in logica, zoeken ze naar de perfecte oplossing en raken ze geobserdeerd door inconsistenties. Om weer in balans te komen, zullen ze meer hun waarnemingsfunctie (S of N) moeten inzetten door met bijv. een betrouwbare vriend of collega te praten om hun ideeën te exploreren.
 
Everyday stress

Als we gestrest zijn, raken we de balans tussen Extraversion en Introversion kwijt. Daarnaast raakt de gebruikelijke balans tussen het opnemen van informatie (Perceiving) en beslissingen nemen (Judging) verstoord. Ons overdreven ‘stressgedrag’ heeft veel gemeen met hoe we als kinderen waren voordat al onze functies volledig ontwikkeld waren. Bewustwording van deze verandering is belangrijk zodat we kunnen herstellen en kunnen voorkomen dat onze sterktes onze zwaktes worden.