Inside-Outside Typies®

Gebruik typedynamiek voor inzicht in communicatieproblemen

Ontdek hoe elk MBTI®-type communiceert

De Inside-Outside Typies combineren het favoriete en tweede kernkarakter (of de dominante en hulpfunctie) van elk MBTI-type waardoor u inzicht krijgt hoe typedynamiek in de praktijk werkt. De Inside-Outside Typie ENTJ bijvoorbeeld, heeft de Directeur (Extraverted Thinking) als favoriete kernkarakter en de Visionair (Introverted iNtuition) als tweede kernkarakter, zoals hieronder weergegeven.

Inside Outside Typies

Wanneer u met een ENTJ communiceert, hoort u vaak duidelijke logica, structuur en besluitvaardigheid. Een ENTJ-type zal zijn onderliggende visie niet expliciet vertellen, tenzij u er naar vraagt.

Als het kernkarakter naar binnen is gericht (introverted) ziet u niet altijd meteen iemands ware drijfveren. Als u met een INFJ samenwerkt, is het nuttig om te begrijpen dat zijn belangrijkste drijfveer niet gericht is op harmonieuze relaties (de naar buiten gerichte Verzorger), maar juist op delen van inzichten en het ontwikkelen van zijn innerlijke visie (de naar binnen gerichte Visionair). Collega's zien vaak eerst de Verzorger in een INFJ (de naar buiten gerichte hulpfunctie of tweede kernkarakter) en kunnen denken ‘what you see is what you get’. Ze zien niet de innerlijke overtuigingen van een INFJ waardoor het volledige potentieel gemist wordt.

Inside Outside Typies

De Inside-Outside Typies maken het voor mensen gemakkelijker om te begrijpen welke impact ze op anderen hebben en creëren meer begrip voor wat er in de innerlijke wereld gebeurt. Ze helpen ook Extraverted-mensen te beseffen dat als ze hun naar binnen gerichte functie effectief willen inzetten, ze waarschijnlijk tijd vrij moeten maken voor zelfreflectie.

Door de Inside-Outside Typies van twee verschillende teamleden naast elkaar te leggen, kunt u ze laten onderzoeken hoe ze met elkaar communiceren en samenwerken en hoe ze beter gebruk kunnen maken van hun overeenkomsten.  

Inside Outside Typies

ENTP en ENTJ verschillen maar 1 letter van elkaar en de verleiding is groot om te denken dat deze types erg op elkaar lijken. De Inside-Outside Typies maken inzichtelijk hoe verschillend ze juist zijn. 

Het kernkarakter van ENTP-types is de Verkenner (Extraverted iNtuition). U hoort ze dus vaak praten over hoe dingen anders kunnen. Ze houden van discussiëren, brainstormen en het delen van nieuwe ideeën. Als u daarentegen met ENTJ-types praat, hoort u vaak hun logische besluitvorming en klinken ze veel doelgerichter dan ENTP-ers. Terwijl een ENTP graag blijft exploreren, wil de ENTJ beslissen en verder gaan. Met de Inside-Outside Typies kunt u gemakkelijk zien dat types die ondanks dat ze 3 van de 4 voorkeuren met elkaar delen, het toch moeilijk vinden om met elkaar samen te werken.