De Kernkarakters™

Een eenvoudige manier om de drijfveren van elk MBTI-type te ontdekken

Handige presentatie over de kracht van typedynamiek

Naast de waarde van de individuele MBTI-voorkeuren (E–I, S–N, etc) en combinaties van voorkeuren (ST, SF, NF, NT), ligt de kracht van de MBTI in de dynamische interactie tussen alle onderdelen van het volledige vierlettertype. De rangorde van de functies (S, N, T en F), en of de functies naar binnen (introverted) of buiten (extraverted) zijn gericht, onthult hoe goed elke functie is ontwikkeld.

Maar het kan lastig zijn om over typedynamiek te praten zonder te technisch te worden en hier komen de acht Kernkarakters van pas...

MBTI Core Characters 150916

Elk type heeft een set van kernmerken waarbij het favoriete Kernkarakter (dominante functie) de hoofdrol speelt. Dit is de functie die het meeste vertrouwd en ontwikkeld is en iemands intrinsieke motiviatie symboliseert. 

MBTI Core Character Conserver MBTI Core Character Visionary MBTI Core Character Analyst MBTI Core Character Conscience MBTI Core Character Nurturer MBTI Core Character Director MBTI Core Character Explorer MBTI Core Character Activist

De Kernkarakters verbeelden de essentie van typedynamiek, waarbij elke functie en haar orientatie (naar binnen of buiten gericht) wordt weergegeven door een beschrijvende naam, een afbeelding en een kleur. 

Core CharactersExtraverted Sensing bijvoorbeeld wordt verbeeld door de Activist die in een achtbaan zit, genietend van het moment. De Activist is het favoriete Kernkarakter van ESTP's en ESFP's, en het tweede kernkarakter voor ISTP's en ISFP's.

Onze consultants hebben deze nieuwe plaatjes uitgetest met mensen die voor het eerst met MBTI in aanraking kwamen en de feedback was positief:

“Ik vond de typedynamiek ingewikkeld, maar door het gebruik van de Kernkarakters werd het op een leuke en duidelijke manier tot leven gebracht".

Karakterkaarten (die onderdeel zijn van de workshop Aan de slag met typedynamiek, of los besteld kunnen worden) helpen u om het favoriete Kernkarakter van elk type te onthullen, evenals de tweede, derde en vierde functie.

Download deze PowerPoint presentatie om de afbeeldingen van de Kernkarakters in uw eigen werk te gebruiken. Om toegang te krijgen tot deze presentatie, dient u MBTI-gekwalificeerd te zijn en in te loggen in uw account.