MBTI® persoon­lijkheidstypen

De 16 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes

De MBTI®-vragenlijst onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes. Lees hier meer over je MBTI-persoonlijkheidstype.

De 16 MBTI-persoonlijkheidstypes

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft je persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

  • Waar richt je je aandacht op - Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neem je informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
  • Hoe neem je beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe ga je om met de wereld om je heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die je persoonlijkheidstype weergeven, helpen je om jezelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat je MBTI-type is, dien je de MBTI-vragenlijst in te vullen en een feedbacksessie te ondergaan met een gekwalificeerde MBTI-professional. Jaarlijks leidt The Myers-Briggs Company ongeveer 2.000 mensen op tot gekwalificeerd MBTI-professional, waaronder HR-adviseurs, coaches en lijnmanagers.

Als je al bekend bent met je MBTI-type, klik dan op je type om meer te weten te komen over je persoonlijkheidskenmerken.

 

ISFJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

De kleur van het vierkantje in de tabel geeft de dominante functie van elk type weer – groen voor Sensing, geel voor iNtuition, blauw voor Thinking en rood voor Feeling.

Wil je weten wat jouw MBTI-type is? Vul de officiële MBTI-vragenlijst in en gebruik code type10 voor 10% korting

Bekijk onze typetabellen voor persoonlijke ontwikkeling en onze leuke typetabellen.

Word een MBTI-professional

Bekijk de MBTI-materialen in de The Myers-Briggs Company shop