Misvattingen

De drie grootste misvattingen over de MBTI

Responding to criticism
Geplaatst 03 april 2017 door
Agnes Pavloff-Rubingh, OPP Nederland

Drie veelvoorkomende misvattingen over de MBTI ontkracht.