De drie grootste misvattingen over de MBTI

Geplaatst 03 april 2017 door
Agnes Pavloff-Rubingh, OPP Nederland

Af en toe zijn er in de media kritische geluiden te horen over persoonlijkheidsvragenlijsten in het algemeen en de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) in het bijzonder. Deze kritiek is vaak gebaseerd op een aantal duidelijke misvattingen over de MBTI. Dat is jammer, want hierdoor ontstaat een verkeerd beeld van een prachtig instrument. Bovendien doet de manier waarop over de MBTI gesproken wordt, alle gekwalificeerde MBTI-professionals die het instrument op een ethische manier gebruiken tekort. In deze blog zet ik de drie belangrijkste misverstanden op een rij: 

MISVATTING 1: Je kunt de MBTI gebruiken voor selectie 

De MBTI mag nooit gebruikt worden voor werving en selectie, promotie of ontslag. De MBTI geeft inzicht in je natuurlijke persoonlijkheidsvoorkeuren en meet geen vaardigheden, intelligentie of de kans op succes. Bovendien zeggen de MBTI-uitkomsten weinig over een respondent zolang hij deze niet bevestigd heeft in een persoonlijk feedbackgesprek met een MBTI-professional. Tijdens zo’n gesprek staat er altijd een coachingsvraag centraal, zoals: Hoe kan ik beter samenwerken met mijn collega of: Hoe kan ik het beste omgaan met stress? De MBTI is hiermee een ideaal instrument voor persoonlijke en/of teamontwikkeling maar niet voor selectie.

MISVATTING 2: Je bepaalt je MBTI-type door het invullen van een paar vragen op internet

Helaas zijn er veel onofficiële vragenlijsten in omloop (op internet). Deze versimpelde versies zijn niet representatief. De officiële MBTI-vragenlijst bestaat uit 88 vragen (MBTI Stap I) of 166 vragen (MBTI Stap II) en kun je alleen invullen via een gekwalificeerde MBTI-professional. Daarnaast is een MBTI-afname nooit alleen het invullen van de vragenlijst. Een MBTI-afname gaat altijd samen met een feedbacksessie waarin een gekwalificeerde MBTI-professional de respondent helpt om zijn uiteindelijke type te bepalen. Dat gesprek is minstens zo waardevol als de uitkomst van de vragenlijst zelf.

MISVATTING 3: De MBTI stopt je in een hokje

De MBTI geeft inzicht in de aspecten van je persoonlijkheid die je van nature goed af gaan en energie geven, maar ook in de aspecten die je nog meer kunt ontwikkelen. Het instrument is niet bedoeld om te stereotyperen of mensen in een hokje te stoppen. Zie het als een huis met 16 kamers: je mag (en zult) in alle kamers komen, maar in één van de kamers voel je je het meest thuis en op je gemak. Bovendien laat de Typedynamiek van de MBTI zien dat onze persoonlijkheid veel uitgebreider en complexer is dan vier letters. Begrip van de volgorde van belangrijkheid van iemands MBTI-voorkeuren, de manier waarop iemand zijn voorkeuren uit, wat er onder stress gebeurt en gedurende iemands levensloop, geeft een veel diepere betekenis aan de MBTI-uitkomsten. Een gekwalificeerde MBTI-professional kan je helpen om de typedynamiek van jouw MBTI-type uit te leggen.

MBTI huis

Wil je zelf de MBTI ervaren? Ik breng je graag in contact met een MBTI-professional in jouw regio. Bel 020-5863300 of stuur een e-mail naar nederland@opp.com.

Geplaatst in

Tags: