YEP Programmabureau

Hoe draagt MBTI bij aan de persoonlijke ontwikkeling van young professionals?

Hoe begeleid je ambitieuze, goed opgeleide, jonge professionals aan het begin van hun internationale carrière?

YEP-2019

Binnen de Young Expert Programmes (YEP Programmes) worden Nederlandse bedrijven in de water- en agrifoodsector gestimuleerd om Nederlandse en lokale young professionals voor een periode van 1 of 2 jaar in het buitenland in te zetten.

Voorafgaand aan en tijdens deze periode volgen zowel de uitgezonden als de lokale professionals een uitdagend trainingsprogramma en krijgen ze een persoonlijke coach. Het doel van het trainingsprogramma is om de Young Experts voor te bereiden op de kickstart van hun carrière in een internationale omgeving.

Tijdens het trainingsprogramma staat de MBTI centraal. Er is bewust gekozen om een internationaal erkend persoonlijkheidsinstrument in te zetten als rode draad binnen het trainingsprogramma. “De MBTI is een prachtig instrument voor zelfreflectie. Daar doen we ons voordeel mee”, aldus Anne de Groot, één van de coaches van YEP Programmes.

De lokale jongeren uit de ontwikkelingslanden doen ook mee aan het trainingsprogramma en waarderen het persoonlijk MBTI-feedbackgesprek enorm. “Deze jongeren zijn vaak nog niet eerder in aanraking geweest met persoonlijkheidsinstrumenten. Het is voor hun een grote ontdekkingstocht”, aldus Anne.

De MBTI-resultaten worden niet alleen ingezet voor meer zelfbewustzijn, maar ook om de deelnemers meer begrip voor anderen te geven. Tijdens de MBTI-teamdag leren de jongeren dat het normaal is dat er verschillen zijn tussen mensen en hoe ze het beste gebruik kunnen maken van deze verschillen.

Daarnaast vormen de MBTI-inzichten inspiratie voor het persoonlijk ontwikkelplan en de coaching on the job. De jongeren worden tijdens de hele periode van 1 of 2 jaar intensief begeleid door een professionele coach. Er wordt met name gecoacht op zaken waar de Young Experts tegen aan lopen. “Jongeren met een voorkeur voor Introversion kunnen het lastig vinden om een presentatie te geven. Ik geef ze dan bijvoorbeeld als opdracht mee om 1x per maand een presentatie te geven zodat ze kunnen leren om hun niet-voorkeur bewust in te zetten”, zegt Anne.

De Young Experts met een contract van twee jaar komen na het eerste jaar terug naar Nederland voor een terugkeertraining. “We zoeken dan de verdieping op met MBTI en kijken bijvoorbeeld naar typedynamiek en interculturele communicatie”. De persoonlijke ontwikkelplannen worden aangescherpt voor het tweede jaar.

Het programma wordt zeer positief beoordeeld, zowel door de jongeren als de deelnemende organisaties. De ontvangen feedback over het programma bevat veel waardering voor de aandacht die persoonlijke ontwikkeling in de YEP training krijgt en de persoonlijke begeleiding voor training-on-the-job die daarbij hoort.

Vooral het zelfinzicht d.m.v. MBTI is een eye-opener. De jonge professionals waarderen het enorm dat ze zichzelf maar ook hun lokale collega’s in een korte tijd echt goed leren kennen. “De MBTI is een gemakkelijke kapstok om op persoonlijk gebied in gesprek te komen”, aldus Anne.

Inmiddels zijn 400 jongeren in het YEP programma ingezet waarvan ca 250 alumni YEPpers die 1 of 2 jaar in water- of agrofoodprojecten in het buitenland ervaring hebben opgedaan.

De MBTI is een prachtig instrument voor zelfreflectie. Daar doen we ons voordeel mee.

Anne de Grootcoach-trainer. YEP Programmabureau