RAF Cranwell

MBTI-inzichten transformeren trainingsmethoden

De Royal Air Force (RAF) is de Britse luchtmacht. Het Royal Air Force college (RAFC, luchtmachtschool) in RAF Cranwell is de centrale vliegschool van de RAF en hier worden nieuwe RAF-officieren getraind. Het is de luchtmacht-equivalent van de Royal Military Academy Sandhurst, de Britannia Royal Naval College en het Commando Training Centre Royal Marines. RAF Cranwell wordt door sommigen beschouwd als de geestelijke thuishaven van de RAF.

RAF

Een wereldwijd toonaangevende militaire organisatie wil dat piloten in opleiding consistent hoge prestaties leveren en wil hiervoor zijn instructiemethoden verbeteren. Welk verschil maakt een aanpak op basis van coaching?

De Royal Air Force (RAF) is een internationaal gerespecteerde organisatie met een waardige geschiedenis en is toegewijd om voortdurend excellente prestaties te leveren. Voor het behouden van zijn reputatie moet de RAF continu verbeteren. En het is belangrijk dat in de cultuur een duidelijk bewustzijn van de verantwoordelijkheid van de organisatie aanwezig is. 

De RAF realiseerde zich dat, om continu te verbeteren, het goed zou zijn om de instructiemethode te veranderen van een traditionele instructieve techniek naar een meer op coaching gebaseerde aanpak. Squadron Leader Adrian Rycoft (voorheen van de Central Flying School (CFS) bij RAF Cranwell): “We wisten dat het oude systeem van 'uitleggen, laten zien, fouten bekritiseren en herhalen' niet effectief was om consistent hoge prestaties te behalen. We zagen dat deze leerstijl niet voor iedereen geschikt is en voor sommigen op den duur zelfs stress veroorzaakte in plaats van zorgde voor meer zelfvertrouwen.”

In die tijd bestond het 'Airmanship and Human Factors'-trainingsprogramma van de CFS uit twee cursussen: één voor nieuwe luchtvaartstudenten en één voor luchtvaartinstructeurs die aan hun professionele training begonnen. De uitval in een laat stadium van de pilotentraining kostte de RAF tot wel 2,5 miljoen pond per student. Het verlangen om ervoor te zorgen dat studenten beide cursussen succesvol afronden was dus enorm groot.

De RAF heeft een coachingsprogramma voor vlieginstructeurs ontwikkeld om de prestaties te maximaliseren en in stand te houden. De RAF wilde graag een psychometrisch instrument in het coachingsprogramma opnemen en koos voor het MBTI®-instrument. De 50 jaar staat van dienst met onderzoek en toepassing én de veelzijdigheid en flexibiliteit gaven de doorslag. Het instrument is toepasbaar in meerdere contexten en er kunnen verschillende niveaus mee worden bereikt . De RAF heeft ons benaderd om samen het coachingsprogramma te ontwerpen en te ontwikkelen. 
De cursus 'Aircrew Performance Coaching' is een programma van vier weken en bestaat uit de volgende elementen: 

  • Week 1: Inleiding coaching, basis coachingsvaardigheden en effectieve communicatie
  • Week 2: MBTI-kwalificatieworkshop (deel 1), inleiding technieken voor cognitieve gedragstherapie en praktische sessies
  • Week 3: MBTI-kwalificatieworkshop (deel 2), MBTI- en coachingscursus, informatie over prestatiegerichte coaching en het stellen van doelen
  • Week 4: Geavanceerde coachingsvaardigheden (waaronder Gestalt-principes voor coaching), hoge verwachtingen en een beoordelingsdag voor coaching

Het hele programma wordt twee of drie keer per jaar uitgevoerd met een groep van zes deelnemers.

De MBTI-filosofie dat verschillen constructief kunnen worden gebruikt, was essentieel bij de ontwikkeling van de Airmanship and Human Factors-training. Hiermee kon de RAF zorgen voor een oprecht ondersteunende en productieve omgeving. In deze omgeving worden moeilijkheden erkend, maar tegelijkertijd strategieën aangeleerd om deze moeilijkheden op te lossen. Hierdoor kan iedereen vooruitgang boeken.

Squadron Leader Rycoft vertelt: “Het MBTI-instrument biedt verschillende communicatie- en probleemoplossingsmodellen met veel praktische toepassingen voor de RAF. Bijvoorbeeld voor situationele bewustwording, besluitvorming en mentale prestaties. Het moedigt studenten aan om na te denken over de verschillende communicatiestijlen die zowel zijzelf als de mensen waarmee ze omgaan toepassen.”

“Iedereen heeft het gevoel dat hij of zij het MBTI-instrument kan toepassen, vooral vlieginstructeurs. Het biedt handvatten om hun kennis effectief over te brengen, ongeacht hun doelgroep.”

De feedback over het coachingselement was erg positief: “Ik hoor er alleen maar positieve geluiden over!”, zegt Rycroft. “Sommige studenten vertelden dat ze niet zouden zijn geslaagd als ze dit instrument niet tot hun beschikking hadden. De uitval in een laat stadium van de training kan de RAF tot wel 2,5 miljoen pond per student kosten. Het instrument zorgt ervoor dat iedereen 100% uit de training én het geïnvesteerde geld kan halen.”

Het geïntroduceerde coachingselement was zo'n succes dat RAF Cranwell besloot om accreditatie van de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) aan te vragen. Hiermee versterkten ze de geloofwaardigheid en de toepassing van hun werk met het MBTI-instrument en onze adviseurs op lange termijn verder.

Het MBTI-instrument levert ons praktische toepassingen voor situationele bewustwording, besluitvorming en mentale prestaties. Het is vooral nuttig geweest om mensen aan te moedigen om na te denken over de verschillende communicatiestijlen die zij en mensen waar ze mee omgaan toepassen.

Commandeur Adrian RycroftOfficier aan het hoofd van het Human Factors Centre. RAF (Royal Air Force) Cranwell