Hotel Chocolat

Leer hoe senior leiders ontwikkeld worden met MBTI en FIRO

Luxe chocolatier en cacaoverbouwer Hotel Chocolat verkoopt originele chocolade van topkwaliteit sinds 2004. Na een start als online verkoper heeft het bedrijf nu meer dan 70 winkels in de UK, Europa en de VS en een geweldig hotel op hun chocoladeplantage op het Rabot Estate in St Lucia.

Hotel Chocolat

Het senior leiderschapsteam van Hotel Chocolat bestaat uit elf departementshoofden en drie managing directors, die allemaal vanuit hun technische specialismes in het bedrijf opgeklommen zijn naar een managementpositie.

Rasila Vaghjiani is het hoofd HR en zij werkte met het managementteam samen om verbeterpunten vast te stellen. Ze waren zich er allemaal bewust van dat het een getalenteerd en succesvol team was, dat echter nauwelijks contact had met de wereld om hen heen. Ze hadden het gevoel dat er door hun intern gerichte houding een blinde vlek zou kunnen zijn ontstaan. Ze waren het erover eens dat een leiderschapsprogramma gericht zou moeten zijn op de ontwikkeling van competenties. Rasila ontwierp daarom een programma waarin ze zelfbewustzijn, situationeel leiderschap en het wegnemen van interpersoonlijke obstakels opnam.

Rasila is gekwalificeerd in zowel de MBTI® als de FIRO® en ontwierp voor de leiderschapsgroep van 13 mensen een intensief leiderschapsprogramma rondom deze twee modellen. Door de twee instrumenten te combineren kon ze een samengesteld beeld krijgen van hoe mensen hun MBTI-voorkeuren ervaren en hoe de FIRO-behoeften hun gedrag sturen. 

Het eerste deel van het programma bestond uit een 360 graden feedback proces, waarin Rasila informatie verzamelde over het functioneren van de managers bij hun managers, hun collega’s en hun ondergeschikten. Deze feedback werd gebruikt om individuele benchmarks te bepalen en de managers een startpunt te geven voor hun actieplannen en leertraject, gebaseerd op eerlijke informatie.

Er werden individuele MBTI/feedbacksessies gehouden in voorbereiding op de workshop met de hele groep. In deze workshop werden MBTI-inzichten gebruikt om voor ieder individu de ontwikkelpunten uit de 360 graden feedback te bespreken. Hierdoor kregen de managers op een nieuwe manier inzicht in hun persoonlijke stijl. “Het werd goed ontvangen,” zegt Rasila. “Het team haalde veel uit de MBTI-sessie die, net als de andere sessies, op maat gemaakt was voor dit specifieke publiek”.

Zodra de groep de basis van het MBTI-model onder de knie had en zag hoe ze hun individuele voorkeuren konden inzetten om hun prestaties te verbeteren, begonnen ze te kijken naar hun onderlinge relaties op basis van het FIRO-B model. Rasila zegt: “Het FIRO concept werkte erg goed bij deze groep. De uitkomsten lieten iedereen zien waarom mensen doen wat ze doen en waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Het is een direct en eerlijk model - wat precies past bij de bedrijfscultuur in Hotel Chocolat – dat veel onduidelijkheid wegnam over waarom mensen zich gedragen zoals ze doen.

De demystificatie van individuele drijfveren in relaties hielp de groep in te zien welke leiderschapsstijlen ze van nature geneigd waren op te pakken en na te denken over welke andere, productievere manieren van opereren ze zouden kunnen oppakken.

Rasila werkte met de senior groepsleden verder aan hun persoonlijke ontwikkeling door het geleerde in persoonlijke leiderschapscoaching op te pakken. Daarnaast nam het team deel aan een praktische teambuildingsoefening om met de nieuwe vaardigheden aan de slag te gaan. Ze zaten hiervoor twee dagen op drie boten op zee. Ze werden uitgedaagd om alles te leren wat op een boot moet gebeuren en daarbij de drie schepen steeds binnen 200 meter van elkaar te houden. Rasila zegt: “Mensen moesten hiervoor uit hun comfortzone komen. Het waren twee hele natte en koude dagen, waarin de lessen in zelfbewustzijn, begrip en wederzijds respect echt bijeenkwamen. Doordat ze in een andere omgeving zaten, konden mensen niet terugvallen op hun technische specialismes. Hun FIRO-behoeften en MBTI-voorkeuren kwamen helder naar boven.”

Rasila en het team van senior managers (en ook hun respectievelijke teams) hebben duidelijke gedragsveranderingen gezien. Leiders passen hun gedrag actief aan naar aanleiding van de inzichten uit de sessies en zijn zich veel meer bewust van de behoeften van anderen. Ze hebben de vaardigheid ontwikkeld om verschillende gezichtspunten (naast dat van henzelf) te betrekken om tot de beste organisatiebesluiten te komen.

De aanpak van de mensen is nu totaal anders. Hun teams zeggen ‘er is iets veranderd, maar we weten niet wat het is!’ Onze managers zijn meer betrokken geraakt en begrijpen ons beter. Subtiele veranderingen hebben een groot verschil gemaakt. Zo zijn mensen zich er nu bijvoorbeeld bewust van hoe ze zelf graag feedback zouden willen krijgen en nemen dat inzicht mee in hun feedback aan anderen.”

Met hun nieuwe inzicht in de wetenschap achter gedrag zijn managers bereid flexibel te zijn en zich in te leven, in plaats van zich te verschuilen achter hun standaardgedrag.

Het managementteam is meer een eenheid geworden door de open communicatielijnen en mensen zijn eerder bereid zaken en problemen met hun collega’s te bespreken.

De positieve effecten zijn zo duidelijk dat andere teams nu dezelfde ontwikkeling willen. Rasila is van plan een vereenvoudigde versie van de training te ontwerpen en zegt: “Deze zal meer focus hebben op de basics: zelfbewustzijn in conflictmanagement, verandermanagement en besluitvorming”.

De aanpak van mensen is nu totaal anders. Ze zeggen ‘er is iets veranderd, maar we weten niet wat het is!’ Mensen zijn meer betrokken en begripvoller geworden.

Rasila VaghjianiHoofd van HR. Hotel Chocolat