Diageo

Zie hoe de MBTI teams, planning en prestaties versterkte

Als marktleider in ‘Premium drinks’ verkoopt Diageo een aantal van de meest bekende alcoholische merken ter wereld, waaronder Guinness, Moët & Chandon en Smirnoff. Het bedrijf heeft kantoren in 80 landen en meer dan 20.000 mensen in dienst.

Diageo

Alex Smith, marketing manager van Diageo’s Gins team, kwam begin 2008 aan het hoofd van het marketingteam en bracht een groep bijeen van zowel trouwe werknemers als nieuwe krachten. Alex was zich bewust van de beperkte mate van onderlinge kennismaking en hij was op zoek naar een manier om de diverse groep ‘vreemdelingen’ op een zo kort mogelijke termijn naar een effectief marketingteam om te vormen.

Omdat het MBTI-instrument al veelgebruikt was binnen het bedrijf, was Alex overtuigd van de waarde van het instrument en meende dat het goed van pas zou komen bij de kickoff van het team. Ze kwam in gesprek met de HR-afdeling van Diageo waar ze haar idee steunden, en The Myers-Briggs Company aanraadden.

Er werd een teamdag georganiseerd in samenwerking met The Myers-Briggs Company met als doel begrip te krijgen voor elkaar voorkeurswerkstijl, zowel individueel als op teamniveau.

Verschillende deelnemers kenden hun MBTI-type al en het team stond daardoor over het algemeen positief tegenover het toepassen van de MBTI in deze context. “We wilden de dag buiten de deur echt gebruiken om een aanzet te geven voor een gevoel van verbondenheid, zodat we toegerust zouden zijn om na te denken en te praten over hoe we samen wilden werken”, legt Alex uit.

Bij het plannen van de teambuildingsdag heeft Alex samengewerkt met een consultant van The Myers-Briggs Company en samen hebben ze een aantal oefeningen gekozen die bij de zakelijke behoeften van Diageo pasten. “De consultant van The Myers-Briggs Company heeft veel tijd genomen om me te helpen het team en de persoonlijke situaties van de mensen in het team te begrijpen,” legt Alex uit. “Dit had als gevolg dat we, bij de start van dit proces, precies de goede snaar raakten en iedereen zich tijdens het proces op zijn gemak voelde. Het legde een goede basis voor een aantal open en zeer productieve gesprekken.”

De feedback van Alex over de expertise van The Myers-Briggs Company’s consultants is erg positief. De consultant “begreep perfect wat ik uit de sessie wilde halen…. Ik ervoer een sterke mate van eigenaarschap en vertrouwen over de manier waarop de dag werd gefaciliteerd.” Op deze manier droeg The Myers-Briggs Company bij aan de eigen managementstijl van Alex, die gericht is op het scheppen van een sfeer van wederzijdse ondersteuning.

In de basis was het teamevent een perfecte gelegenheid voor de leden van het nieuwe team om elkaar beter te leren kennen. Er waren twee teamleden die al jarenlang heel nauw hadden samengewerkt maar anderen waren nieuw binnen het bedrijf en binnen het team. Deze dynamiek werd tijdens de sessie ook tegen het licht gehouden, met de MBTI-voorkeuren als referentiekader. Alex legt uit: “Een kleine groep mensen die elkaar al kennen kan zelfs contraproductief zijn, door een soort ‘team binnen een team’-gevoel te creëren. Deze mensen realiseren zich waarschijnlijk de impact daarvan op hun collega’s niet. Het toepassen van de MBTI om de bewustwording te verhogen bleek dus een nuttig startpunt te zijn om dat de onderkennen.”

Deze oefening toonde weliswaar aan dat diverse teamleden veel gemeen had, maar er kwamen ook verschillen aan het licht. Alex had het gevoel dat de MBTI haar, als nieuwe manager, in hoog tempo de noodzakelijke handvatten heeft gegeven om de verschillen in haar team te benutten.

Alex verklaart dat haar primaire doel van de sessie was om “er uit weg te lopen met waardering voor elkaars sterke punten en valkuilen, en een gezamenlijk gevoel over hoe we elkaar kunnen steunen”. Het MBTI-proces heeft het team een toegankelijk en openhartig kader gegeven voor het begrijpen van hun verschillende voorkeuren en eigen talenten.

Na de sessie, zegt Alex, waren de deelnemers goed op de hoogte van elkaars werkstijlen en kijk  op de zaken. “We hebben allemaal geleerd wat de goede ‘knoppen’ waren om in te drukken om elkaars kracht en kijk op de zaken te kunnen benutten, en nu we bewust elkaar ‘gebruiken’ op een informele manier, verzekeren we ons er van als team dat we aan alle verschillende aspecten van een project of taak hebben gedacht.” Alex beschouwt dit als bewijs dat de teamdag zowel de productiviteit en de effectiviteit heeft vergroot, samen met het vertrouwen en wederzijds respect in het team – en daarmee de kern van haar einddoel heeft geraakt.

Het team van Alex heeft er bewust tijd en energie in gestopt om de principes van MBTI in hun dagelijkse werkzaamheden toe te blijven passen. Ze houden met regelmaat groepssessies om hun projecten onder de loep te nemen en gebruiken daarbij hun nieuwe inzichten om elkaar in de dagelijkse gang van zaken te ondersteunen en te coachen.

Na de sessie beschrijft Alex het als volgt: “er is hoge druk, we zitten in een hele veeleisende periode van planning voor volgend jaar, maar een half jaar later hebben we een team die openlijk zaken kunnen delen, perfect samen kunnen werken en dat heeft geresulteerd in een aantal ideeën en plannen van topkwaliteit.”

Door de elkaar aanvullende voorkeursstijlen toe te passen kan het team zowel de ‘hoe’ als de ‘wat’ bewerkstelligen. Alex weet dat alleen een team dat samen kan werken, optimaal resultaten kan boeken, en ze is er van overtuigd dat dit hun streven om uitermate succesvol te zijn en uitermate goede resultaten te boeken, ten goede zal komen. “Ik zou dit proces zonder twijfel aan andere teams binnen de organisatie aanbevelen,” concludeert ze.

6 maanden na de training zijn we als team in staat openlijk te praten, perfect samen te werken en als resultaat daarvan een aantal ideeën en plannen van topkwaliteit te leveren.

Alex SmithMarketingmanager. Diageo