DBRS

Lees meer over teambuilding met FIRO voor medewerkers die op afstand werken

DBRS is een leidend, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van kredietwaardigheid. De waarderingen en uitspraken van het bedrijf geven investeerders objectieve informatie waarmee ze geïnformeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen. Ze hebben kantoren in Toronto, New York, Chicago en Londen.

DBRS logo

DBRS is opgericht in Canada in 1967 en heeft een groei doorgemaakt van klein familiebedrijf naar een wereldspeler.

Veel van de managers zijn ‘groot geworden’ in het bedrijf, waar ze uitblonken als technische specialisten en gewend waren om in efficiënte, kleine en saamhorige teams te werken. Volgend op de wereldwijde groei waren er kleine problemen aan het licht gekomen in de prestaties.  Er werd van managers verlangd dat ze anders zouden gaan werken en dat ze met hun collega’s in de verschillende tijdzones en op andere locaties contact zouden onderhouden. Het werken op afstand gaf geheel nieuwe uitdagingen, vooral waar het open en vloeiende communicatie betrof.

Verder zochten de managers bovenin de organisatie naar een manier om medewerkers met diverse achtergronden te inspireren, het bedrijf in de wereldwijde arena te positioneren en er voor te zorgen dat afdelingen geen eilandjes werden.

Om met al deze uitdagingen om te gaan wilde Daniel Snowden, Assistant Vice President Global Operations en verantwoordelijk voor talentmanagement, zijn staf ondersteunen door instrumenten aan te bieden die wereldwijd en cultureel divers werken gemakkelijker zouden maken. Verder wilde hij dat mensen al vanaf het begin van hun loopbaan zouden nadenken over hun zakelijke relaties, waardoor de aankomende managementlaag al toegerust zou zijn om het succes van het bedrijf in de toekomst door te zetten.

“Ik moedig deelnemers aan om te onderzoeken of ze consistent zijn in de boodschappen die ze uitzenden, en of ze controle hebben over hoe deze op anderen overkomen,” legt hij uit. “Door FIRO toe te passen zien mensen direct in waarom sommige interacties met collega’s minder voldoening geven dan bedoeld, en hoe ze dit kunnen verbeteren”. Daniel gebruikt een interessante metafoor om te beschrijven hoe gedrag over kan komen als mensen virtueel en zelfs aan de andere kant van de oceaan samenwerken. Het gedrag dat mensen laten zien wordt ervaren alsof het een vuurtorensignaal is, goed zichtbaar op afstand maar alleen als enkele, heldere straal. Anderen zien de extremen van gedrag, maar niet de grijstinten. Dat leidt tot de neiging je collega’s te karikaturiseren of informatie aan te vullen met aannames - met een focus op de dingen die fout gaan waardoor wantrouwen gezaaid wordt.

Om dit effect tegen te gaan heeft Daniel FIRO-sessies gehouden met elk van de vier steden-teams. Hier hoorde ook een discussie bij over de voordelen en hindernissen van het werken in een netwerkgroep, met de vraag “waar raak je écht van geïrriteerd”. Ze konden gemakkelijk hele concrete hindernissen opnoemen – geen inzicht in projectvoortgang, mensen niet te pakken kunnen krijgen, niet weten wanneer ze dingen oppakken, bijvoorbeeld.

Met behulp van de taal en concepten van FIRO-B, moedigde Daniel ze daarna aan om de invloed van de hindernissen op een dieper niveau te onderzoeken, door oppervlakkige irritaties aan diepere behoeften te relateren. Bijvoorbeeld, iemand die zegt “Ik wil gewoon haar gezicht zien en er zeker van zijn dat wat ik zeg overkomt en begrepen wordt” heeft wellicht een hoge score op Gewenst gedrag in de FIRO-B behoefte Affectie. Door op deze manier hun beeld te formaliseren, werden zaken op een veilige manier bespreekbaar, wat een discussie over het wegnemen van hindernissen en het verbeteren van de samenwerking makkelijker maakte.

Daniel faciliteerde verder een discussie over hoe elk team dacht dat ze door de overkoepelende organisatie werden beschouwd. Door met de FIRO-lens te kijken, vooral naar de FIRO-B behoefte Getoonde Inclusie, konden de deelnemers zien waar ze de relaties buiten hun eigen team konden uitbouwen en verbeteren. Er werden actieplannen gemaakt om de praktische zaken aan te passen, en zo betere relaties op te bouwen.

Daniel kwam er achter dat het FIRO-instrument naast rekening te houden met persoonlijke verschillen ook hielp multiculturele kwesties beter te begrijpen. Het New Yorkse team toonde bijvoorbeeld veel gemakkelijker emoties (Getoonde Affectie, in FIRO-B terminologie). Daar tegenover was de Engelse groep formeler (Getoonde Controle). Hierdoor werden ze door het Amerikaanse team gezien als afstandelijk, terwijl de Engelse tegenhangers hun Amerikaanse collega’s beschouwden als sentimentele kliek, wat volgens hen voortkwam uit een langedurige nauwe samenwerking. Door deze openbaringen kwam er een open dialoog op gang over de echte intenties van mensen, in plaats van de stereotypering.