Conflictmanagement

Zal Generatie Z een nieuwe generatie van werkgerelateerde conflicten inluiden?

current blog
Geplaatst 11 maart 2024 door
Sherrie Haynie

Bewustzijn van de vijf conflicthanteringgstijlen kan ervoor zorgen dat werknemers uit verschillende generaties meer begrip voor elkaar krijgen en beter met elkaar kunnen samenwerken.

Gebruik conflicten als een health check voor je team

current blog
Geplaatst 07 februari 2024 door
Kevin Wood, The Myers-Briggs Company

Is gebrek aan conflict een teken van disfunctioneren? En hoe denken mensen tegenwoordig over conflicten?

Help een conflict?!

conflict
Geplaatst 20 juli 2018 door
Mayke Goossens en Agnes Pavloff

Lees in dit blog hoe conflicten kunnen bijdragen aan zowel persoonlijke groei als teamoptimalisatie.