MBTI® Stap II

Onthul het DNA van persoonlijkheid

MBTI® Stap II bouwt verder op MBTI Stap I en maakt diepgaande interpretatie van de persoonlijkheidstypes mogelijk. Het brengt persoonlijke ontwikkeling in stroomversnelling door specifieke inzichten in gedrag.

Dutch DNA Stap IIMBTI Stap II is een Myers-Briggs vragenlijst die de Stap I typevoorkeuren onderverdeelt in facetten en hiermee voor ieder individu unieke persoonlijkheidskenmerken onthult. Het helpt je om het unieke DNA van iemands persoonlijkheid te begrijpen doordat je inzicht krijgt in hoe mensen met hetzelfde Stap I type kunnen verschillen en hoe mensen met een verschillend Stap I type gelijkenissen vertonen. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel en ontwikkelingsplan dat perfect is voor coaching, actieplanning en teambuilding.

 

Bekijk de DNA MBTI afbeelding in volle resolutie.

MBTI Stap II gebruikt de vier dimensies (E-I, S-N, T-F en J-P) van het MBTI Stap I model als startpunt, maar onderzoekt elke Stap I voorkeur diepgaand op vijf extra persoonlijkheidskenmerken. Hoe verhouden deze zich tot het gehele persoonlijkheidstype? MBTI Stap II geeft weer waar mensen afwijken van het overall Stap I type en waar interpersoonlijke uitdagingen liggen. De uitkomsten helpen individuen en teams binnen alle niveaus in een organisatie.

Het MBTI Stap II verklarend rapport geeft de resultaten grafisch en overzichtelijk weer.

  • Onderzoekt de subtiele nuances in de uiting van het MBTI Stap I persoonlijkheidstype
  • Onderzoekt voor elke MBTI-voorkeur vijf extra persoonlijkheidskenmerken
  • Definieert de unieke kenmerken binnen elk persoonlijkheidstype
  • Biedt ontwikkelingsacties voor een breed scala aan belangrijke persoonlijke vraagstukken
  • Gemakkelijk toegankelijk via OPPassessment

 

British Psychological Society Registered Test

Om gebruik te kunnen maken van de MBTI Stap II, dien je jezelf eerst te kwalificeren in het Stap I instrument (via het MBTI Foundation programma van The Myers-Briggs Company). Je kunt vervolgens de MBTI Stap II kwalificatietraining volgen om te leren hoe je de Stap II op een professionele en ethische manier inzet.