FIRO®

De sleutel tot effectieve werkrelaties

Het FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) instrument geeft diepgaande inzichten in beweegredenen die ten grondslag liggen aan gedrag. Het identificeert interpersoonlijke relatieproblemen snel en lost deze op, waardoor mensen en teams optimaal kunnen presteren.

FIROHet FIRO-instrument richt zich op de kern van relaties en geeft inzicht in wie mensen zijn en wat hen beweegt. Het is de ultieme ijsbreker en een onmisbare troubleshooter, die de onzichtbare interpersoonlijke barrières doorbreekt die van negatieve invloed kunnen zijn op een organisatie.

FIRO lens

  • Stelt individuele behoeften en wensen en interpersoonlijke stijl en gedrag vast
  • Identificeert spanningen tussen hoe een persoon anderen behandelt en hoe hij of zij zelf behandeld zou willen worden.
  • Stelt managementstijl, teamdynamiek, werkrelaties en groepscultuur vast en is hiermee een goede coachings-tool
  • In combinatie met het MBTI-instrument kan het onthullen hoe interpersoonlijk gedrag invloed heeft op de manier waarop persoonlijkheidstypen zich uitdrukken
  • Gemakkelijk online beheer van het FIRO -instrument via OPPassessment

Om een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen, zijn de FIRO-vragenlijst en aanverwante producten alleen beschikbaar voor gekwalificeerde professionals. U kunt de FIRO-producten gebruiken als u bent gekwalificeerd via de FIRO-kwalificatietraining

Om een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen, zijn de FIRO-vragenlijst en aanverwante producten alleen beschikbaar voor gekwalificeerde professionals. U kunt de FIRO-producten gebruiken als u bent gekwalificeerd via de FIRO-kwalificatietraining