De FIRO® van Will Schutz

De geschiedenis van het FIRO-instrument

Vanaf de ontwikkeling aan het einde van de jaren ’50 is het FIRO®-instrument uitgebreid onderzocht en veelvuldig gebruikt. Het heeft veel mensen inzicht gegeven in interpersoonlijke behoeften en hoe deze het individuele en groepsgedrag beïnvloeden.

Voor het ontwikkelen van een theorie over interpersoonlijke behoeften bouwde Harvard-wetenschapper Will Schutz voort op onderzoeken van het American Naval Research Laboratory. Hij stelde dat mensen naast fysieke basisbehoeften (zoals eten en water)interpersoonlijke behoeftenhebben die gedrag sturen. Net zoals sommige mensen meer eten nodig hebben dan andere, hebben sommigen meer sociaal contact nodig. En net zoals te weinig voedsel zorgt voor honger en lijden, zorgt een verkeerde hoeveelheid sociaal contact voor interpersoonlijk lijden en conflict. Schutz focuste op het meten van verschillen in behoeften op drie gebieden en bekeek waar niet aan deze behoeften voldaan werd.
Schutz keek in zijn aanpak naar de onzichtbare wortels van gedrag en interactie tussen mensen. Hij erkent hiermee dat gedrag wordt gestuurd door het beeld dat iemand van zichzelf heeft. FIRO zorgt ervoor dat mensen informatie over zichzelf boven tafel kunnen halen die niet alszodanig zichtbaar is in gedrag. Het laat ook aan anderen zien wat belangrijk is voor hun naasten en wat hen motiveert.

Schutz gebruikte de statistische techniek ‘Guttman Scaling’ om de FIRO-B-vragenlijst te ontwikkelen. In de vragenlijst wordt de intensiteit van vragen opgebouwd, en wordt gekeken wanneer iemand ‘afhaakt’. De resultaten van het gebruik van deze techniek werden bestudeerd om vast te stellen dat ze stevig genoeg waren om commercieel in te zetten.

Onlangs heeft The Myers Briggs Company een nieuwe versie van het FIRO-instrument ontwikkeld: FIRO Business. In deze versie wordt bedrijfstaal gebruikt om te praten over interpersoonlijke behoeften. Het instrument werd ontwikkeld aan de hand van internationale steekproeven waardoor het ook erg geschikt is voor multinationals. Op dit moment is FIRO Business alleen in het Engels beschikbaar.