Strong Interest Inventory

Mensen helpen hun ideale loopbaan te ontdekken

De Strong Interest Inventory® levert inzichten in iemands loopbaaninteresses en helpt mensen een mogelijke loopbaan te ontdekken. Het instrument levert uitgebreide informatie over hoe iemand werk benadert. De Strong-rapporten zijn momenteel niet beschikbaar in het Nederlands.

STRONGDe Strong assessment is een waardevol instrument voor professionals die zich bezig houden met loopbaanontwikkeling. Het instrument helpt in het kiezen van de juiste carriere. Het kan ook gebruikt worden om professionals te helpen zich aan te passen aan loopbaanveranderingen. De verscheidenheid aan algemene en specifieke informatie over iemands professionele interesses kan diegene helpen de juiste loopbaan te kiezen. Het instrument wordt zowel veel gebruikt aan het begin van de loopbaan, om studenten te helpen een richting of eerste baan te kiezen, als tijdens verschillende keuzemomenten gedurende iemands werkzame leven. 
  • Ondersteund door meer dan 80 jaar onderzoek naar welk werk mensen met vergelijkbare interesses kiezen en wat hen in hun werk motiveert
  • Belicht zes brede interessegebieden, waarbij gekeken wordt naar de mate waarin iemand realistisch, artistiek, sociaal, ondernemend, conventioneel of realistisch is
  • Bekijkt de voorkeuren op 30 professionele gebieden, van kunst tot rechten
  • Geeft de tien bestpassende beroepen weer uit een lijst van 260 mogelijke banen
  • Beschrijft iemands stijl op het gebied van vijf werkthema’s, zoals samenwerken, leiderschap en het nemen van risico’s
  • Gebaseerd op grote, representatieve normgroepen 

Ontwikkeld door psycholoog E.K. De Strong is sterk en wordt voortdurend verfijnd en onderzocht, waardoor het een onmisbaar instrument is in de moderne werksetting. Er wordt door verschillende brillen naar loopbaaninteresses en -voorkeuren gekeken: startend vanuit een brede benadering, wordt er ingezoomd op specifieke loopbaanmogelijkheden en inzicht in de professionele stijl van de ondervraagde. 

Om de hoge kwaliteitsstandaarden te waarborgen, zijn de Strong-vragenlijst en aanverwante producten alleen beschikbaar voor mensen met een BPS Test User: Occupational, Ability kwalificatie (voorheen Level A). Als je deze kwalificatie nog niet hebt, kun je via The Myers-Briggs Company je Strong-kwalificatie behalen door een online training (in het Engels) of een face-to-face workshop in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact met ons op.