FrieslandCampina

Lesen Sie, wie die Fähigkeit des MBTI-Tools dabei half, Vielfalt zu fördern

FrieslandCampina gehört zu den weltweit größten Anbietern von Milchprodukten und beliefert tagtäglich Millionen von Verbrauchern mit Marken wie Optimel und Yazoo. Das Unternehmen beschäftigt 22.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 11,3 Milliarden Euro. Mit einer Präsenz auf den B2C- und B2B-Märkten verwendet es sowohl einen markt- als auch nachfrageorientierten Ansatz. Seine Struktur ist daher komplex.

Melkkoeien
FrieslandCampina er en matrixorganisation med både hierarkiske linjer (i forretningsgrupper) og funktionelle linjer. Den deraf følgende struktur betyder, at medarbejderne ofte tilhører mere end ét team.

Virksomheden har i mange år investeret kraftigt i ledelsesudvikling for den øverste ledelse og fremtidige ledere. Da man i virksomheden er stærkt interesseret i at indkredse og fostre talenterne internt fra et tidligt stadie, har man truffet det uforbeholdne valg, at tre ud af fire ledige stillinger skal besættes internt. Willem van der Lee sluttede sig til virksomheden i 2013 som direktør for Global Talent and Leadership Development med ansvaret for effektiviteten hos hundredvis af ledere og teams i hele verden. “Vi ønsker at udvikle vores egne ledere. Interne ledere skaber den næste generation og fører til bedre kontinuitet i virksomheden.”

Efter en intern omstrukturering i 2014 blev der oprettet mange nye teams. Van der Lee fik til opgave at finde et tilgængeligt og forholdsvis billigt værktøj, som kunne introduceres globalt til støtte for udviklingen af teams og forbedring af præstationerne. På det tidspunkt blev der brugt mere end 25 forskellige værktøjer på tværs af organisationen. Van der Lee ønskede at vælge og implementere et fælles sprog i hele selskabet for at fremme samarbejde, kontinuerlig læring og effektivt teamwork. 
Første fase af van der Lees projekt var indsamling af data. Han indsamlede feedback fra parthavere rundt omkring i organisationen for at forstå deres definition af et effektivt team og de diagnostiske instrumenter, der er nødvendige for at kunne måle effektivitet. Man var overalt enige om, at forståelse af de øvrige medlemmer i et team har afgørende betydning for teamets succes.

Efter en vurdering af den indsamlede feedback besluttede van der Lee, at MBTI-strukturen var det logiske valg – ikke bare passede det godt ind i virksomhedens behov, det blev allerede benyttet i omfattende grad og kunne forventes at give en reel virkning i form af øget selvbevidsthed og som et bidrag til teamudviklingen. Det var desuden den mest rentable løsning. 

Van der Lee har placeret MBTI hos FrieslandCampina som det værktøj, der skal fremme forståelsen af en selv og andre, hvilket kan forhindre en masse indbyrdes irritation. “Jeg har altid anset MBTI for at være et alsidigt værktøj med en rimeligt basal og tilgængelig kerne. Vi har set på de værktøjer, der allerede blev brugt overalt i vores internationale virksomhed, og på deres anvendelighed. De udgifter, hvert værktøj fører med sig, har jeg taget med i mine overvejelser. Det viste sig, at MBTI allerede var det mest brugte værktøj i virksomheden.”

Van der Lee indrømmer, at hans egen omfattende viden om MBTI-strukturen også spillede en rolle i hans beslutning. Han oplevede værktøjet første gang i 1993 og blev akkrediteret MBTI-konsulent i 2003: “En masse af værktøjerne ligner hinanden, men efter min mening er MBTI ophav til mange af de andre værktøjer. Andre er opstået ud fra MBTI – de er tydeligvis MBTI-baserede – og de er ofte meget attraktive og veludformede, men gør eller opnår ikke nødvendigvis noget andet.” 

Og han fortsætter: “Jeg tror, at MBTI adskiller sig fra de andre, fordi det er tilstrækkeligt ligetil til at blive hurtigt brugt, men samtidigt tilstrækkeligt kompliceret til, at stigmatisering undgås. Det er ikke nemt, men heller ikke for svært.”

Da først beslutningen om at fokusere på MBTI-værktøjet var truffet, talte Van der Lee med The Myers-Briggs Company: “De fortalte mig om, hvordan jeg med begrænsede ressourcer kunne nå mine mål. Det var næsten som et partnerskab - til dels, fordi jeg frit kunne udtrykke mine favoritemner, når det gælder MBTI.”

I marts 2015 blev MBTI FrieslandCampinas foretrukne værktøj til teamudvikling og blev integreret i virksomhedens ledelsesudviklingsprogrammer. Nok så vigtigt har man nået målet om, at 75 % af lederstillingerne skal besættes med interne kandidater, og der er også opnået øget selvbevidsthed, som gør den enkelte medarbejder og teamene i stand til at yde optimalt. Værktøjet bruges sommetider også på specifikke områder, for eksempel inden for coaching og konflikthåndtering. Nu arbejder op mod to hundrede medarbejdergrupper med MBTI-strukturen, herunder medlemmer af bestyrelsen, og der er stor entusiasme for værktøjet. Selv van der Lee blev overrumplet af den enorme efterspørgsel efter MBTI-værktøjet, som han skønner er tre gange større end forventet.

Desuden har FrieslandCampina opdaget fordelen ved MBTI-værktøjets muligheder, når det drejer sig om at gå i spidsen for mangfoldighed. Med værktøjets tilgang fremhæves forskelle i personlighed i et positivt lys i stedet for at udpege svagheder. Man er af den opfattelse, at mangfoldighed er fundamentalt for virksomhedens kultur og præstationer. De er desuden overbeviste om, at virksomhedens succes skyldes medarbejdergruppernes interaktion, indstilling og effektivitet, alt sammen holdt sammen af MBTI-strukturens fælles sprog.

Lederskab er menneskelig interaktion

Van der Lee understreger, at MBTI også er et vigtigt mangfoldighedsværktøj. ‘MBTI identificerer forskellige typer, og FrieslandCampina angiver udtrykkeligt, at mangfoldighed er godt, så længe man stræber efter at høste fordelene ved mangfoldighed. Vi påstår, at den perfekte profil ikke findes, og at selve mangfoldigheden i profilerne er fundamental i vores virksomhed. Jeg ved ikke, om dette er videnskabeligt funderet, men jeg er overbevist om, at de bedste ting opnås med en mangfoldighed af mennesker.’ Måske udtrykker Van der Lee her sin dybeste overbevisning: ‘Lederskab er det, der sker mellem mennesker.’ Det er derfor, FrieslandCampina fokuserer mere på teamindstilling og -effektivitet end på individuel udvikling. ‘Hvis vi opnås succes med vores strategi, er det ikke fordi vores direktør er en helt, men fordi interaktionen mellem alle de mennesker, der arbejder her, er den afgørende faktor!’