CPI 260® Client Feedback Report: Guide for Interpretation
CP1928
€ 59,00ex. BTW

Meld u aan zodat wij kunnen verifiëren of u over de juiste kwalificaties beschikt om dit product te kopen.

CPI® 260 Client Feedback Report: Guide for Interpretation (Engels)

Verdere interpretatie van feedbackrapporten

Het CPI 260 Client Feedback Report biedt een gedetailleerd profiel van de CPI 260 scores van uw klant inclusief een gemakkelijk te begrijpen uitleg en grafische weergave van de scores.

Het instrument meet persoonlijkheidskenmerken die vaak gebruikt worden om mensen te beschrijven en geeft, gebaseerd op zelfinschating van deelnemers, een accurate beschrijving zoals bekenden iemand zouden omschrijven. Het CPI-instrument onthult de levens- en werkhouding van uw klant en geeft inzicht in zijn mate van ontwikkeling en volwassenheid. Dit rapport:

  • geeft scores op 26 schalen verdeeld over 5 gebieden: Dealing With Others, Self-Management, Motivations and Thinking Style, Personal Characteristics, en Work-Related Measures
  • geeft resultaten op drie vector schalen: Interpersonal Approach, Intrapersonal Values, en Level of Satisfaction
  • biedt een weergave van zowel persoonlijke als werkgerelateerde karaktertrekken
  • beschrijft hoe mensen zichzelf managen en met anderen omgaan evenals hun motivaties en denkstijlen  
  • helpt om talentvolle mensen voor uw organisatie te vinden en te ontwikkelen
  • is een uitstekende tool voor leiderschapsontwikkeling, indivudele en teamcoaching en selectie van talenten
  • is gebaseerd op gender neutrale normen in lijn met actuele personeelsbestanden
  • inclusief twee nieuwe uitbreidingen: een extra ""Administrator Page” aan het einde met een Lifestyle Diagram Supplement dat de ruwe scores van de klant weergeeft en duidelijk laat zien waar de klant zich in het kwadrant bevindt (deze pagina is alleen voor de practitioner, niet voor de klant); plus een diamant in het Lifestyle Diagram op pagina 4 dat duidelijk de lifestyle score van de klant weergeeft  binnen dat kwadrant (geen ruwe scores vernoemd op deze pagina).