Gids – Je bewuster zijn van stress

Raising awareness about stress

Wat veroorzaakt stress bij jou?

Wanneer de stress toeneemt, worden we een uitvergrote versie van onszelf. Onze sterke punten worden onze zwaktes. Leer het begrijpen en herkennen van:

  • Jouw stressveroorzakers
  • Hoe jij reageert op stress
  • Copingtechnieken die voor jou werken  

 

 

 

 

Privacy Notice

Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden afgehandeld door The Myers-Briggs Company Limited in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele van toepassing zijnde wetgevingen, opvolgers of wijzigingen).

Raadpleeg ons Privacybeleid (in het Engels) en onze Verklaring gegevensbescherming (in het Engels) voor informatie over de manier waarop we gegevens verwerken, inclusief hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, onze juridische grondslagen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, informatie over de overdracht buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en uw rechten als betrokkene, en onze DPO-contactgegevens.