De MBTI en de Big Five - twee wetenschappelijke benaderingen voor verschillende doeleinden

Geplaatst 03 oktober 2023 door
Dr. Rich Thompson, The Myers-Briggs Company

5 min. leestijd

Dr. Rich Thompson, onderzoeksdirecteur bij The Myers-Briggs Company, besprak onlangs een instrument waarmee de MBTI® vaak wordt vergeleken - het vijffactorenmodel.

Dit persoonlijkheidsmodel wordt ook wel 'NEO' of 'de Big Five' genoemd en is een gerespecteerde en veelgebruikte methode voor klinische en academische psychologen.

Hoewel de Big Five door sommige journalisten en critici is neergezet als een soort rivaal van de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®), legt Thompson uit dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, deze instrumenten in feite sterk met elkaar samenhangen.

In plaats van te worden gezien als concurrerende instrumenten, is het misschien nauwkeuriger om te zeggen dat elk van deze grondig onderzochte, op wetenschap gebaseerde benaderingen hun eigen plaats hebben in de wereld van persoonlijkheidsassessments en psychologie.
Net als bij een hamer of een spijkerpistool, hangt het van je doel af welk gereedschap je het beste kunt gebruiken.

Hier volg Dr. Thompson’s kijk op beide modellen: (klik hier om de video, in het Engels, te bekijken):

Ik werk nu ongeveer 18 jaar bij The Myers-Briggs Company. Hoewel ik met al onze persoonlijkheidsinstrumenten werk, heb ik voor de laatste vijf of zes jaar bijna uitsluitend gewerkt met MBTI. Ik vind het een hele nuttige en krachtige tool. Het heeft uitstekende meeteigenschappen en werkt precies zoals het bedoeld is.

In de laatste 30 jaar is in academische kringen de Big Five of het vijffactormodel een veel voorkomende benadering voor het meten van persoonlijkheid.

Dit model ontstond toen onderzoekers verschillende persoonlijkheidsassessments bundelden en er factoranalyses op uitvoerden. Ze ontdekten dat, van alle verschillende manieren waarop mensen over persoonlijkheid hebben nagedacht, er over het algemeen vijf groepen of gebieden zijn die verantwoordelijk lijken te zijn voor de meeste persoonlijkheidsmetingen. Deze vormden de 'Vijf Factoren'.

Wat interessant is, is dat Isabelle Briggs-Myers en Carl Jung vier van die vijf factoren of dimensies hadden geïdenficeerd, ver voordat de factorenanalyses werden uitgevoerd die de basis legden voor de Big Five. Dus in feite waren ze ver vooruit in het meten van belangrijke persoonlijkheidsconstructies.

Als je denkt dat MBTI niets meet, dan meet de Big Five ook niets.

De vier MBTI-dimensies correleren sterk met vier van de Big Five karaktertrekken.

*Opmerking: De vijfde Big Five persoonlijkheidskenmerk, neuroticisme, wordt niet behandeld door het MBTI-instrument, dat een waarde-neutrale kijk op persoonlijkheid biedt in overeenstemming met de theoretische onderbouwing.

Onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld de Extraversion/Introversion en Sensing/Intuition dimensies van de MBTI, sterk correleren met de dimensies van de Big Five.

Dus het idee dat MBTI niets meet en Big Five wel, gaat niet op gezien het feit dat ze zo sterk correleren. Het betekent eerder dat ze allebei iets meten dat enigszins vergelijkbaar is, maar niet precies hetzelfde.

MBTI: een praktische tool voor praktische problemen

Dr. Thompson bespreekt verder hoe de betrouwbare meting van de MBTI-persoonlijkheidsvoorkeuren, samen met de gemakkelijk te begrijpen rapportages, de MBTI een praktische tool maakt voor het aanpakken van veel voorkomende uitdagingen op de werkplek:

Door de MBTI leren mensen zichzelf, en de mensen waarmee ze werken, beter kennen. Dit maakt het nuttig voor bijvoorbeeld teambuilding. Het geeft antwoord op vraagstukken als: Hoe creëer je een effectief team, hoe werk je samen met mensen die anders zijn als jij en die problemen en situaties op een andere manier benaderen?

Het geeft ook inzicht bij het maken van carrièrekeuzes. Verschillende mensen hebben verschillende drijfveren en manieren waarop ze dingen graag doen, wat vaak gevolgen heeft voor hun carrière.


Een ander punt om te onthouden is dat de MBTI geen werkprestaties voorspelt. Het geeft wel inzicht in hoe persoonlijkheidsvoorkeuren kunnen uitpakken in bepaalde professionele omgevingen. 

Bovendien is aangetoond dat mensen neigen naar verschillende carrières op basis van hun persoonlijkheidstype, en in veel beroepen komt één persoonlijkheidstype veel vaker voor dan andere.

En zelfs als, zoals de theorie achter de MBTI-vragenlijst suggereert, iedereen elk soort werk zou kunnen doen, geeft de MBTI  informatie over de context. Dus het kan zijn dat je een uitmuntende accountant bent maar dat je op basis van je persoonlijkheidstype je toch prettiger voelt om te werken bij een organisatie zonder winstoogmerk dan voor een topfirma. 

Onthoud dat er online een breed scala aan “testjes” zijn die je een vier-lettertype geven, maar niet de MBTI-vragenlijst zijn (al claimen ze van wel). Je kunt alleen de wetenschappelijk onderbouwde, valide MBTI-vragenlijst afnemen via mbtionline.com of via een gecertificeerde MBTI-practitioner die is opgeleid in de psychometrische theorie en ethiek van persoonlijkheidsassessments. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor de gegevens van een gecertificeerde MBTI-practitioner bij jou in de buurt.

Wil je meer leren van Dr. Thompson en andere experts van de Myers-Briggs Type Indicator? Bekijk dan deze YouTube-playlist.

Op deze pagina van onze website vind je antwoorden en onderzoekslinks naar de meest gestelde vragen over de MBTI-vragenlijst. Voor een MBTI-sessie met je team, kun je contact met ons opnemen.

Geplaatst in