Is het mogelijk om een extraverte introvert te zijn?

Geplaatst 20 december 2023 door
Kevin Wood, The Myers-Briggs Company

6 min. leestijd

Kom je weleens spontane, energieke mensen tegen die beweren dat ze introvert zijn? Of ben jezelf heel expressief, maar toch introvert? 

Op het eerste gezicht lijkt dit niet logisch maar als je beter begrijpt wat Introversion precies inhoudt ontdek je dat mensen met een Introversion voorkeur behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. 

Even een luchtje scheppen

Alle MBTI-practitioners weten dat ze niet in de val moeten trappen van stereotypering. Introverte mensen worden vaak afgeschilderd als verlegen, niet sociaal of teruggetrokken. Hoewel dit bij sommigen kan kloppen – is dit lang niet bij iedereen zo. Daarnaast zijn dit geen bepalende kenmerken voor een Introversion-voorkeur.

“Mensen met een voorkeur voor Introversion kunnen heel sociaal en vriendelijk zijn,” vertelt John Hackston, Head of Thought Leadership bij The Myers-Briggs Company. "Stel je bent op een feestje. Dan merk je wellicht dat introverte personen veel interactie hebben met andere mensen. Als ze een rol hebben waarbij ze hun deskundigheid kunnen tonen, kunnen ze heel enthousiast communiceren.

“Naarmate het later wordt, kan het wel zo zijn dat de mensen met een Introversion voorkeur (even) nergens te vinden zijn, vervolgt hij. “Misschien zijn ze buiten een luchtje scheppen of hun “sociale batterij” aan het opladen. Vervolgens komen ze terug en zij ze weer net zo sociaal al eerst. Introversion gaat niet over sociaal zelfvertrouwen maar over energie, over hoe we onze batterij weer opladen. Het gaat ook over waar we onze energie op richten en hoe we over dingen praten.”  

We weten dus dat de MBTI-voorkeuren Extraversion en Introversion gaan over hoe mensen zich opladen en waar ze graag hun aandacht op richten. Maar hoe verklaren we de dingen die tegenstrijdig lijken?  

De eerste stap naar een beter begrip van Introversion is om meer gegevens te verzamelen.

Meer data graag

Dit is waar we de MBTI® Step II vragenlijst inzetten.

Stap II bouwt verder op Stap I om een dieper inzicht te krijgen in iemands MBTI-profiel. Het laat zien waar die tegenstrijdige gedragingen tot uiting komen (beschreven als 'out-of-preference' gedrag) en biedt duidelijkheid voor mensen die het gevoel hebben dat ze tussen twee voorkeuren in zitten of onzeker zijn over hun type. Met MBTI Stap II krijgen mensen een dieper inzicht in de nuances van hun unieke persoonlijkheidsvoorkeuren.

Als een coachee bijvoorbeeld een groepsmens is, maar ook vaak de behoefte heeft om zich terug te trekken, kun je de Stap II resultaten gebruiken om hen te helpen hun eigen gedrag beter te begrijpen. Nog belangrijker is dat je ze kunt helpen om strategieën te ontwikkelen om bijvoorbeeld niet zo uitgeput te raken door extraverte eisen. Je kunt ze helpen hun authentieke zelf te zijn op het werk zodat ze effectiever kunnen werken.

Hoe meer informatie we hebben over mensen en hun voorkeuren, hoe beter we kunnen begrijpen wat er gebeurt. Het helpt ons om de grijze gebieden te verkennen.

En die grijze gebieden zijn ook echt belangrijk, want persoonlijkheidstypes zijn complex. Het is niet binair, het is niet 'dit of dat'. Niemand is 100% extravert of introvert, zoals Jung zei: Mensen zijn in verschillende mate beide, en allemaal hebben we introverte kanten en extraverte kanten in onze persoonlijkheid.

“Onderzoek naar het gebruik van persoonlijkheidstypes heeft veel opgeleverd en de basisstatistieken zeggen, als generalisatie, dat ongeveer de helft van wat we doen of zeggen in termen van onze persoonlijkheid in wezen genetisch bepaald is," verklaart John. "De helft is ons aangeboren type, en de andere helft heeft te maken met onze opvoeding, de situatie, organisatorische druk op ons, enzovoort.

"MBTI Stap II maakt dit allemaal duidelijk, het geeft inzicht in wat aangeboren en wat eerder aangeleerd is, en het helpt om het unieke DNA van iemands persoonlijkheid te begrijpen."

Uniekheid binnen persoonlijkheidstype

Wat Stap II onderscheidt van Stap I, is de verdere uitwerking van elk voorkeurspaar. Dit wordt gedaan met facetten. Facetten zijn als mini-voorkeursparen binnen het hoofdvoorkeurspaar. Ze laten zien hoe een algemene voorkeur - zoals Introversion - is samengesteld. Voor elk voorkeurspaar (zoals Extraversion en Introversion) zijn er vijf facetparen. En elke kant van het facet heeft betrekking op het voorkeurspaar waar het onder valt.

Een voorbeeld van een E-I facet is Initiërend-Ontvangend. "Mensen met een score op Initiërend zullen, of ze nu in een groep zijn of nieuwe mensen voor het eerst ontmoeten, de meeste gesprekken initiëren," zegt John. "Ze voelen zich over het algemeen op hun gemak als ze zichzelf aan nieuwe mensen voorstellen en als ze andere mensen aan elkaar voorstellen. 

"Mensen met een voorkeur voor Ontvangend hebben de neiging om te wachten tot ze aan elkaar worden voorgesteld. Ze voelen zich meestal meer op hun gemak als anderen dat contact initiëren. Als ze nieuwe mensen moeten ontmoeten of ze ontmoeten mensen op een evenement, dan gaan ze liever praten met de mensen die ze kennen dan met nieuwe mensen, tenminste in het begin. Ze houden niet per se van praten over koetjes en kalfjes, hoewel ze het wel doen als het nodig is. 

"De meerderheid van de mensen met een Extraversion voorkeur, scoort op Initiërend" vervolgt hij. "En de meerderheid van de mensen met een Introversion voorkeur, scoort op Ontvangend. Maar sommige introverten zijn initiërende introverten. Ze lijken in de meeste opzichten op introverte mensen, maar ze zijn eigenlijk anders als het gaat om initiëren," legt John uit. "Op deze manier, als het gaat om voorstellen of voorgesteld worden, lijken hun gedragingen meer op die van extraverte voorkeuren dan op die van hun mede introverten. Initiërend is voor iemand met een Introversion voorkeur ‘out-of-preference'."

Hoe komt dit?

"Het kan door allerlei dingen komen, door opvoeding of door waar ze in hun leven staan, met als gevolg dat ze zich net iets anders gedragen."

Elk MBTI-voorkeurspaar heeft vijf facetten. De vijf facetten voor Extraversion-Introversion zijn:

De scores van een respondent op al deze facetten tellen op tot de algemene voorkeur voor E of I. Of, andersom bekeken, de algemene voorkeur voor E of I kan worden opgedeeld in componentscores.

Dit geeft veel gedetailleerde informatie over de manier waarop een voorkeur is samengesteld. Het laat zien welk Introversion type iemand is en hoe hun gedrag vergelijkbaar of verschillend kan zijn van anderen met hetzelfde MBTI-persoonlijkheidstype. En omdat het voor iemand met een voorkeur voor Introversion mogelijk is om een score te hebben op Initiërend, Expressief, Groepsmens, Actief of Enthousiast, is er een eindeloos aantal combinaties en variaties mogelijk binnen alleen al deze Extraversion-Introversion voorkeur (laat staan binnen alle 16 MBTI persoonlijkheidstypes). 

De MBTI Stap II resultaten zijn net zo uniek als de persoon die de vragenlijst invult.

Kan dit de paradox van de uitbundige introvert verklaren?

Het is een goed startpunt. Stap II toont de uiting en richting van je voorkeuren op een zeer gedetailleerde manier en opent het gesprek over welke delen van je persoonlijkheid aangeboren of aangeleerd zijn. 

Met de vele combinaties van scores binnen facetten, laat een MBTI Stap II rapport zien dat er eindeloos veel manieren zijn om 'Introvert te zijn' - niet slechts één of twee.

Ook is het nuttig om op te passen voor mensen die aannames maken over mensen die de voorkeur geven aan Introversion. Zichtbaar gedrag gebruiken als basis om iemand te begrijpen is slechts gedeeltelijke informatie en werkt vaak stereotyperend. Vooral voor mensen met een voorkeur voor Introversion kan dit ver van de waarheid zijn. Hun dominante kant (favoriete functie) is intern, naar binnen gericht. Je kunt het dus niet zien. Stap II geeft veel aanvullende inzichten om jezelf beter te begrijpen.

NB: MBTI Stap II onderzoekt alle voorkeuren in meer detail, niet alleen Extraversion en Introversion. Elk van de andere voorkeursparen - Sensing-Intuition, Thinking-Feeling, en Judging-Perceiving - hebben ook vijf facetten. Hier zie je een afbeelding