Staat je persoonlijkheid vast?

Geplaatst 08 oktober 2020 door
Michael Segovia, Senior Consultant & MBTI Expert, The Myers-Briggs Company – vrij vertaald door Mayke Goossens

Veel mensen volgen in hun leven één carrièrepad. Anderen hoppen van de ene naar de andere baan. Weer anderen blijven vele jaren in dezelfde sector werken en switchen vervolgens volledig in de tweede helft van hun leven. 

Wanneer we dit laatste zien gebeuren, vragen we ons vaak verwonderd af; is deze persoon van de een op de andere dag veranderd?

Dat mag dan zo lijken, maar wellicht is er meer aan de hand. 

We hebben een keuze: Het flexen van je persoonlijkheidsvoorkeuren

Wat gebeurt er tijdens ons leven wat betreft het gebruik en de ontwikkeling van onze MBTI-voorkeuren? En hoe heeft dit invloed op onze loopbaan? Zitten we vast aan onze natuurlijke voorkeuren zonder keuze om de andere voorkeuren in te zetten? Staat onze persoonlijkheid vast?

Natuurlijk niet! 

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Jung, op wiens werk de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd, geloofde dat onze voorkeuren aangeboren zijn en dus een kwestie zijn van aanleg. Maar, hij geloofde ook dat hóe we die voorkeuren gebruiken kan - en ook zal - veranderen. 

Met andere woorden, de vraag of persoonlijkheid een vaststaand iets is, vraagt om een diepere discussie. We hebben allemaal de keuze in hoe wij onze mentale energie gebruiken (Extraversion-Introversion), hoe we informatie verzamelen (Sensing-Intuition), hoe we tot besluiten komen (Thinking-Feeling) en hoe we omgaan met de wereld om ons heen (Judging-Perceiving). Terwijl we ons ontwikkelen en groeien, moeten we leren om niet alleen te vertrouwen op die kant van onze voorkeuren die onderdeel van onze natuurlijke neigingen zijn. In plaats daarvan moeten we leren hoe we het tegenovergestelde gedrag inzetten op het moment dat de situatie daar om vraagt – gedrag waar ik naar refereer als ‘flexen’. 

Weten wanneer het noodzakelijk is om je persoonlijkheidsvoorkeuren te flexen, is een goede indicator van ontwikkeling. Wanneer je die situaties niet kunt identificeren – of je kunt dit wel maar je kiest er bewust voor om niet te flexen – dan is er geen sprake van type ontwikkeling. Het kan zelfs gebeuren dat je jezelf en je vermogen om nieuwe informatie tot je te nemen en adequate beslissingen te nemen in de weg zit wanneer je alleen die kanten van jezelf manifesteert, die in lijn zijn met je voorkeuren. 

Het MBTI-instrument helpt ons om onze voorkeuren te begrijpen, zodat we “helderder kunnen waarnemen en een beter oordeel kunnen vellen”, zoals Isabel Briggs Myers schreef in haar boek Gifts Differing: Understanding Personality Type. Het MBTI-instrument vertelt ons niet dat wij onze voorkeuren zíjn en dat we vervolgens dus geen keuze hebben om ons gedrag aan te passen. Iedereen die zo denkt, begrijpt niet goed hoe het MBTI-instrument in elkaar zit.

Geplaatst in

Tags: