Bloeiende relaties op het werk

Geplaatst 05 maart 2020 door
Mayke Goossens, psycholoog, trainer en consultant

Fascinerend vind ik vragen over persoonlijke ontwikkeling en de rol die werk daarin speelt. Denk aan; hoe leef ik een leven vol voldoening? Wat maakt mijn leven zinvol en hoe draagt mijn werk daaraan bij? Wanneer ben ik succesvol? Hoe is de fit van organisatiecultuur en mijn persoonlijke waarden?

Zingeving en identiteit
Kijk je naar werk en hoe wij ons hiertoe verhouden, dan zie je in de afgelopen 75 jaar een transformatie van collectivisme naar erkenning voor het individu. Onze positie wordt vandaag de dag bepaald door onze expertise en unieke bijdrage aan teams. Vooral emotionele intelligentie rond beïnvloeding, (persoonlijk)leiderschap en het bouwen van sterke relaties wordt steeds belangrijker. Dit vraagt dus een volledig andere set vaardigheden. 

Niet alleen onze competenties veranderen, we hebben ook andere verwachtingen en behoeften op de werkvloer als het gaat om interpersoonlijke relaties. Naast ons sociale leven, is werk een belangrijke factor geworden in onze identiteitsvraagstukken. Dit uit zich in een zoektocht naar zingeving rond de inhoud van ons werk, de organisaties waarvoor we werken en de relaties met collega’s. 

Esther Perel
Relatietherapeute Esther Perel wijdde er een volledige podcastserie aan ‘How’s Work?’ waarin ze de rol van relaties op de werkvloer en de invloed hiervan op ons welzijn uitlicht. Ik vind het idee van Esther zo gek nog niet. De kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven, dat is thuis zo en ook op het werk. Als je niet kunt opschieten met de mensen met wie je werkt, wordt je werk ondraaglijk - zelfs als je super interessante dingen doet.

Interpersoonlijke behoeften
Maar er is ook iets interessants aan de hand. We zijn ons grotendeels niet bewust van onze interpersoonlijke behoeften en de invloed die onze vroegere ervaringen hebben op hoe wij ons op dit moment op de werkvloer manifesteren. Denk aan hoe we omgaan met autoriteit, hoeveel initiatief we tonen in een team, of we gericht zijn op samenwerken en hoe groot onze neiging is om te concurreren. Ook verschillen we in hoeveel persoonlijk contact we überhaupt willen met elkaar. 

We werken allemaal met de erfenis van toen we opgroeiden. Op school, de gemeenschap en cultuur, maar bovenal je gezin en familie. Onze rugzak is rond de tijd dat we gaan werken gevuld met overtuigingen, culturele perspectieven, vroegere ervaringen en niet te vergeten onze eigen persoonlijkheid. 

FIRO
Goede werkrelaties leiden tot betere prestaties, echter bovenstaande onderwerpen op tafel leggen in je team; dat moet professioneel gezien passen binnen de context van het werk en je moet het ook maar durven. In coaching gebruiken mijn collega’s en ik daarvoor vaak het FIRO-B instrument, waarmee je op een niet- confronterende manier de behoeften aan betrokkenheid, controle en verbinding in kaart brengt en deze bespreekbaar maakt voor een individu of voor een heel team. 

In het licht van leiderschapsontwikkeling en high-performing teams geeft FIRO diepgang, draagt het bij aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en biedt het handvatten om meer bevlogen te werken. Je leert met een andere blik naar jezelf en collega’s kijken als je inzicht krijgt in elkaars interpersoonlijke behoeften en het biedt een ingang voor verdere (team)ontwikkeling en groei. 

Misschien werk je in een team waar je deze diepgang precies is wat jullie nodig hebben, zoek je een HR tool voor leiderschapsontwikkeling binnen je organisatie, of je bent zelf coach en zoekt naar een goede ingang om werkrelaties en interpersoonlijke behoeften aan te snijden in je coaching zonder dat het direct te confronterend wordt. Laat werkrelaties bloeien met FIRO!

Lees meer over FIRO

 

Geplaatst in