Waardengedreven besluitvorming, een bewuste keuze!

Geplaatst 07 februari 2020 door
The Myers-Briggs Company in samenwerking met Annelies Vlap, tekstschrijver en MBTI-coach

Waardengedreven organisaties zijn beter in staat om medewerkers te betrekken én om klanten te binden, dan puur doelgedreven organisaties. Dit an sich is voor velen geen nieuws meer. Echter, in dit kader is het wel opmerkelijk dat in de top van veel organisaties nog steeds overwegend mannen te vinden zijn. Waarom? Vrouwen hanteren van nature vaker een waardengedreven aanpak bij besluitvorming dan mannen.

Op basis van ons onderzoek onder 600.000 mensen die de MBTI vragenlijst online hebben ingevuld, blijkt dat vrouwen nog steeds significant zijn ondervertegenwoordigd binnen hogere functies in een organisatie. De kans dat een medewerker in de top van een organisatie man is, is 2,5 keer groter dan dat de medewerker een vrouw is. Gelukkig zien we het aantal vrouwen in topfuncties wel stijgen. Was in 2018 nog 4,8% van de CEO’s in de Fortune 500 vrouw, in 2019 is dit percentage gestegen naar 6,6%.  

Thinking-Feeling
Eén van de dimensies waar binnen de MBTI naar wordt gekeken, is de dimensie Thinking – Feeling. Op welke manier maakt iemand van nature het liefst beslissingen? Is dat op basis van onpersoonlijke criteria, dus op een objectieve logische manier (Thinking)? Of heeft iemand een waardengedreven aanpak, en houdt iemand rekening met persoonlijke omstandigheden (Feeling)? We zien dat vrouwen over het algemeen significant vaker een Feeling-voorkeur hebben dan mannen (39% versus 15%).  

 

 
Opvallend is, dat bij vrouwen in topfuncties die de MBTI-vragenlijst invullen minder vaak een Feeling-voorkeur wordt gerapporteerd (30%), dan bij vrouwen in lagere functies (46%). Bij mannen verschilt de voorkeur voor Thinking of Feeling niet veel per functieniveau (zie onderstaande grafiek). 

Gemiste kans
Naar de oorzaak van het gemeten verschil bij vrouwen is helaas (nog) geen onderzoek gedaan. Maar, welke oorzaak het verschil ook heeft, duidelijk is dat organisaties over het algemeen minder profiteren van de positieve aspecten die een Feeling-aanpak op topniveau met zich mee zou kunnen brengen. En dat is een gemiste kans, juist in deze tijd dat er andere dingen van organisaties worden gevraagd, dan een decennium en langer geleden. 

Waardengedreven besluitvorming
Aan organisaties dus de taak om de Feeling-voorkeur tot z’n recht te laten komen in de top. En aan leiders - zowel vrouw als man, en zowel met een Thinking- als een Feeling-voorkeur - om de twee besluitvormingsmanieren situationeel te gebruiken. En waar dat effectief is dus een waardengedreven aanpak in te zetten. Want het hebben van een voorkeur betekent niet dat niet-voorkeursgedrag niet ingezet kan worden. Het vraagt om bewustwording en om een bewuste keuze het gedrag aan te passen op wat de situatie vraagt. En, leiders met een Feeling-voorkeur, wees niet bang dit openlijk te omarmen in deze tijd die vraagt om waardengedreven besluitvorming. 

Diversiteit
Overigens is dit geen pleidooi voor alleen de inzet van de Feeling-aanpak om tot beslissingen te komen. Diversiteit - op alle gebieden en niveaus in een organisatie -, vormt een andere belangrijke sleutel tot succes. De MBTI brengt niet alleen persoonlijke voorkeuren in kaart, maar biedt ook concrete handvatten om juist gebruik te maken van de verschillen, voorkeuren optimaal tot hun recht te laten komen en zo gezamenlijk succes te behalen.           
 

Personality, gender and the glass ceiling image 2

 

Geplaatst in

Tags: