Leiderschap door de MBTI lens

Geplaatst 12 februari 2018 door
Natasja Nikolic

Ook in 2018 blijft leiderschap hoog op de agenda van organisaties staan. De ontwikkelingen van digitalisering tot flexbilisering hebben grote gevolgen voor leiderschap en de manier waarop we leiding geven. Om hier op in te kunnen spelen is bewustwording van de verschillende leiderschapsstijlen van belang. Hoe kun je je volledige potentieel als leidinggevende bereiken in deze continu veranderende wereld? Kennis van je persoonlijkheidstype kan je hierbij helpen. Hoewel kennis van alle MBTI-voorkeuren je inzicht bieden in je leiderschapsstijl, zijn het de middelste dimensies, Sensing–Intuïtion en Thinking–Feeling die je het meeste kunnen vertellen over je natuurlijke leiderschapsstijl. Deze dimensies noemen wij ook wel de functieparen en geven je inzicht in hoe je informatie verwerkt en beslissingen neemt. In dit blog geef ik een overzicht van de leiderschapsstijlen op basis van de functieparen van ST, SF, NF en NT. Hoe kunnen we deze herkennen op de werkvloer?

Functieparen

Sensing-Thinking leidinggevenden: "Het de eerste keer gelijk goed doen"

Leidinggevenden met Sensing en Thinking voorkeuren (ESTJ, ISTJ, ESTP en ISTP) staan bekend als de ‘bottom line’ leidinggevenden. Zij zullen met name geïnteresseerd zijn in feiten en zich richten op het efficiënt uitvoeren van taken zoals:

Sensing-Feeling leidinggevenden: “Leun maar op mij”

Terwijl ST leiders de nadruk leggen op de doelstellingen en de uitvoering ervan zijn voor SF leiders (ESFJ, ISFJ, ESFP en ISFP) ook het onderhouden van relaties en een vriendelijke en betrokken omgeving creëren van belang. Zij staan bekend om hun dienende leiderschapsstijl en zijn meer geneigd een mensgerichte benadering te laten zien, zoals:

Intuïtion-Feeling leidinggevenden: “Inspiratie voor de toekomst”

Leiders met Intuïtion en Feeling voorkeuren (ENFJ, ENFP, INFJ, INFP) zullen zich aangetrokken voelen tot het inspireren en motiveren van anderen voor de lange termijn. Ze zetten het ontwikkelen van mensen centraal:

Intuïtion-Thinking leidinggevenden: “Beginnen met het einde in zicht”

Net als NF leiders richten leiders met Intuition en Thinking voorkeuren (ENTJ, ENTP, INTJ, INTP) zich op toekomstmogelijkheden. Daarnaast leggen zij ook de nadruk op het creëren van visies en nieuwe concepten. Voor deze analytische leiders staan intellectuele uitdaging en competentie voorop.

Ieder MBTI-type kan leiding geven maar het is nuttig om je bewust te zijn van je eigen leiderschapsstijl om je volledige leiderschapspotentieel te benutten. Wil je meer weten over persoonlijkheidstype en leiderschap? Bekijk dan het onderzoek van Psychometrics.

Bron: Introduction to Myers-Briggs Type and Leadership

Geplaatst in

Tags: