Hoe werk verandert

Geplaatst 05 oktober 2017 door
Natasja Nikolic

 

We leven in een continu veranderende wereld. De manier waarop wij en organisaties werken verandert. Van meer fluïde organiseren, flexibilisering, tot aan meer zinvol werk; het zijn slechts een aantal voorbeelden die ons werk en onze werkomgeving er over 10 jaar heel anders uit zullen laten zien.

Graag ga ik hier dieper op in en neem ik je mee in de trends die op het gebied van werk en werkomgeving spelen. Hoe ga je als organisatie om met deze veranderingen en hoe beweeg je hierin mee? En hoe kunnen wij als type pracitioners het MBTI-framework gebruiken om organisaties hierin te faciliteren? De volgende vijf trends zijn zichtbaar: 

Trend 1: De distributie van organisaties op globaal niveau. Doordat ons huidige werk steeds minder gecentraliseerd is, zullen vaste werktijden en het werken op een traditionele werkplek steeds meer veranderen. Dit zal niet alleen impact hebben op de fysieke aspecten, maar ook op onze manier van samenwerken. Het individuele kantoor gaat steeds meer plaats maken voor co-working ruimtes waarin collega’s vergaderen, klanten worden ontvangen, en werksessies worden gehouden. Deze nieuwe manier van werken vraagt organisaties een adaptieve en toegankelijke werkomgeving te creëren.

Trend 2: Anytime, anywhere, anyplace. Technologie zal waarschijnlijk de meest drastische impact hebben op ons werk. Iedereen krijgt toegang tot de perfecte kennis en dat 24/7. De digitalisering zorgt voor een wereldwijde verbinding, maar er zullen ook lege kantoren ontstaan, werknemers gaan meer remote werken en hebben minder fysieke meetings. Organisaties worden uitgedaagd hun beleid aan te passen om werknemers meer betrokken en verbonden te houden.

Trend 3: Demografische veranderingen. Er zal een tekort aan gekwalificeerde medewerkers ontstaan. De huidige generatie wordt ouder en er komen minder jongeren bij. Voor organisaties betekent dit dat er niet alleen aandacht besteed moet worden aan de huidige generatie, maar ook aan de nieuwe generatie. Waarbij de huidige generatie arbeiders zich in meerdere mate verbonden voelt aan een werkgever, geldt dat in mindere mate voor de millenials. Deze groep hecht meer waarde aan persoonlijke ontwikkeling en een betekenisvolle organisatiecultuur.

Trend 4: De vraag voor meer flexibilisering. Flexibilisering ofwel de mogelijkheid om te kiezen hoe, waar en wanneer te werken zal steeds meer de norm worden. Dienstverbanden worden korter waarbij arbeidsvoorwaarden veel meer gericht zijn op de behoeften van het individu. Organisaties zullen meer flexibele manieren van werk moeten aanbieden om high potentials aan te trekken. Doordat medewerkers steeds vaker geografisch verspreid zijn, zullen organisaties nieuwe werkplek normen en processen moeten adopteren.

Trend 5: Meer duurzame organisaties en werkstijlen. Sociale en publieke opinie zal steeds meer druk uitoefenen op organisaties om duurzamer te worden. Duurzaam gebruik van ruimte en energie zal nog belangrijker worden. Er zullen hierdoor alternatieve werkplekken ontstaan, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog de vraag.

Het is duidelijk dat ons werk en onze werkplek morgen anders zal zijn dan die van vandaag. Voor organisaties betekent dit dat je de huidige manier van werken en haar werkplekken niet zomaar kunt wijzigen, maar dat nieuw beleid, werkgedrag en werkplekken nodig zijn om je organisatie te ondersteunen. De grootste uitdaging gaat niet over de fysieke omgeving of technologie, maar over het menselijke aspect: hoe veranderen we de huidige werkcultuur? Op dit vlak kan een instrument zoals de MBTI helpen. Zelfinzicht kan de betrokkenheid van medewerkers een boost geven of de communicatie in een team verbeteren. Bewust zijn van je MBTI-type kan een kader bieden en organisaties helpen verandering te faciliteren. Hoe beter organisaties verandering weten te faciliteren, hoe succesvoller zij zullen zijn in de nieuwe manier van werken.

Bronnen

 


Geplaatst in

Tags: