De fysieke kenmerken van de MBTI-voorkeuren

Geplaatst 03 mei 2017 door
Niek Aarts, Co-owner Nateamcoaching en hockey trainer/coach

Veel mensen die MBTI kennen denken dat MBTI alleen over het cognitieve gaat. Echter, sinds tientallen jaren hebben wetenschappers ontdekt dat MBTI ook in verband staat met het lichaam. De benaming die hiervoor gebruikt wordt is Action Type. In de sport wordt dus ook gekeken naar het fysieke aspect van MBTI. De “be me like me” benadering wordt met deze theorie overboord gegooid en er wordt gekeken hoe je optimaal gebruikt kunt maken van ieders kracht.

Volgens de Action Type methode ontwikkelen we ook een voorkeur voor onze motorische stijl. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de manier waarop je voortbeweegt. 

Action Type S-N

Sensing/iNtuition heeft betrekking op je voorkeur voor voortbewegen. Iemand met een voorkeur voor Sensing zal zich eerder voortbewegen vanuit de heup en of bovenbeen; genoemd “walking from the bottom”. Iemand met een voorkeur voor iNtuition beweegt vooruit vanuit het laten “vallen” van het bovenlichaam; genoemd “Walking from the Top”.

Action Type Atleten

De atleten in baan 7 en 8 hebben een hogere houding dan de atleten in de andere banen. Je kunt zien dat Bolt (7) en Bailey (8) een voorkeur voor iNtuition hebben. Zij hebben meer hoogte nodig om snelheid te kunnen maken. Verder heeft iemand met een voorkeur voor Sensing een gezichtsveld voorkeur dat wat lager ligt dan iemand met een N-voorkeur.

Thinking en Feeling richt zich op de hoog en laag frequente waarnemingen. Iemand met een voorkeur voor Thinking ziet gemakkelijker scherp op een detail terwijl iemand met een Feeling-voorkeur meer het hele plaatje scant.

Action Type J-P

Judging en Perceiving heeft tenslotte te maken met de dominantie van je hersenhelft. De voorkeur voor Judging bepaalt dat je linkerhersenhelft dominant is en de Perceiving voorkeur dat je rechterhersenhelft dominant is. Iemand met een Judging voorkeur kijkt/ontvangt eerder informatie van rechts en iemand met een Perceiving voorkeur kijkt/ontvangt eerder informatie van links. De voetballers Messi en Robben (beiden een voorkeur voor Perceiving) bijvoorbeeld, dribbelen vaker vanuit de rechterkant van het voetbalveld naar binnen (dus links). 

Maar wat betekent deze kennis nou voor een coach? Je krijgt snel inzicht hoe spelers willen trainen en een wedstrijd benaderen. Met deze kennis kun je dan bijvoorbeeld binnen een voetbalteam je spelers zo positioneren waarin ze optimaal gebruik maken van hun kracht. Het geeft je als coach een goed inzicht in wie je in je team hebt en hoe je daarmee om kan gaan. Vooral de praktische benadering vanuit de sport spreekt ontzettend aan en is ook erg nuttig voor (team)gesprekken in het bedrijfsleven. 

“De inzichten die ik door N&A teamcoaching heb gekregen over MBTI profielen/temperamenten, hebben mijn ogen geopend wat betreft de samenwerking met anderen. Waar ik het voorheen altijd lastig te accepteren vond als mensen een andere stijl van werken hadden dan ik, zie ik nu juist hoe je elkaar kan aanvullen en versterken."

 

Geplaatst in

Tags: