Besluitvormingsstijl en het glazen plafond; kan de MBTI helpen?

Geplaatst 17 mei 2017 door
Natasja Nikolic, OPP Nederland.

Onderzoek uitgevoerd door John Hackston, Head of Thought Leadership, OPP

het glazen plafond

Uit cijfers van de Female Board Index (2016) blijkt dat slechts 1/5 van de directeuren in Nederland vrouw is. Hoewel vrouwen in Nederland in de loop der jaren vooruitgang hebben geboekt, blijft het glazen plafond intact.

Waarom stromen vrouwen niet door naar topfuncties? Veelvoorkomende verklaringen zijn dat vrouwen in Nederland vaak deeltijd werken, belemmerd worden door de bedrijfscultuur en minder ambitie hebben om door te stromen naar de top. Wij waren benieuwd of de besluitvormingsstijl van vrouwen een rol speelt in het stand houden van het glazen plafond. 

We hebben de data geanalyseerd van meer dan 55.000 mannen en vrouwen die de Nederlandstalige MBTI-vragenlijst hebben ingevuld. Een van de dimensies van de MBTI: Thinking – Feeling, heeft betrekking op volgens welk proces je beslissingen neemt. Doe je dat bij voorkeur op basis van logica en de objectieve waarheid (Thinking) of op basis van persoonlijke waarden en harmonie (Feeling)? In overeenstemming met onze eerdere onderzoeken zien we dat vrouwen vaker dan mannen de voorkeur geven aan een Feeling-benadering (zie grafiek 1). 

Dutch T-F

Besluitvormingsstijl en de impact op beroepsniveau

Ook hebben we naar de relatie tussen beroepsniveau, gender en besluitvormingsstijl gekeken. Opvallend was dat er voor mannen met een voorkeur voor Feeling vrijwel geen verschil optreedt tussen de verschillende beroepsniveaus. De kans is vrijwel even groot voor een man om een topfunctie of een niet-leidinggevende functie te bekleden. Daarentegen hebben vrouwen met een voorkeur voor Feeling een grotere kans om op het laagste niveau werkzaam te zijn (zie grafiek 2). Hoe hoger aan de top, hoe meer vrouwen we tegen kwamen met een Thinking-voorkeur. 62% van de vrouwen in een topfunctie heeft een Thinking-benadering en 38% een Feeling-benadering. Dit zou kunnen betekenen dat het lastiger is voor vrouwen met een Feeling-voorkeur promotie te maken, terwijl dit voor mannen met een Feeling-voorkeur vrijwel geen rol speelt. Je kunt je ook afvragen of vrouwen in topfuncties van nature een Thinking-voorkeur hebben of dat ze Thinking meer ontwikkeld hebben naarmate ze carrière maken.

Feeling Vrouw

Hoe kan de MBTI helpen?

Instrumenten zoals de MBTI kunnen effectief zijn in het stimuleren van diversiteit en creëren van begrip voor elkaar ondanks gender. Als vrouwen met een Feeling-voorkeur geen promotie maken, bespreek dan hoe dit komt. Het jezelf niet voor promotie durven voordragen of je eigen belang ondergeschikt maken aan het groepsbelang heeft vaak te maken met je Feeling-voorkeur. Benadruk dat iedereen zowel Thinking als Feeling gebruikt bij het nemen van beslissingen, maar dat een van de twee voorkeuren meer vanzelfsprekend is en natuurlijker aanvoelt.

Geplaatst in

Tags: